كلیه فرآیند­های لازم جهت تصویربرداری با دستگاه‌های میکرو پِت و میکرو اسپکت و گاما کمرا که در این آزمایشگاه انجام می‌شوند نیاز به رادیو داروی مناسب با توجه به هدف آزمایش‌ها خواهد داشت. آماده‌سازی رادیوداروها شامل تعیین نوع ماده رادیواكتیو و لیبل مورد نظر جهت تزریق با توجه به هدف تصویربرداری‌های تحقیقات ، محاسبه میزان ماده رادیواكتیو مورد نیاز و ... می‌باشد.

از خدمات عمده این آزمایشگاه عبارتند از:

  • انجام کنترل کیفی کلیه راد‌یوداروها، اعم از رادیو‌داروهای تشخیصی و درمانی رایج در مراکز تشخیصی- درمانی، رادیو‌داروهای تحت بررسی و پژوهشی و رادیو‌داروهای تصویب‌ شده
  • مشاوره و بررسی امکان‌سنجی اجرای پروژه­ های پژوهشی در زمینه تولید رادیو‌داروها

 Radio Thin Layer Chromatography (RTLC)-scanner

نصب دستگاه ساخت ایران Radio Thin Layer Chromatography (RTLC)-scanner در آزمایشگاه پیش‌بالینی با هدف ارائه خدمات بهتر به دانش پژوهان علوم مرتبط با مطالعات تصویربرداری پیش‌بالینی صورت گرفته است.

دستگاه اسکنر کروماتوگرافی لایه نازک پرتوی (RTLC) که توسط شرکت دانش بنیان کنترل فرایند پاسارگاد ساخته و با حمایت معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری تهییه شده و در آزمایشگاه پیش‌بالینی آماده ارائه خدمات است، تعیین شاخصه خلوص رادیوشیمیایی و رادیونوکلئیدی از مراحل مهم و ضروری کنترل کیفیت هر رادیودارو قبل از تزریق به بیمار برای اطمینان از کیفیت روال پزشکی هسته‌ای و اجتناب از پرتوگیری غیرضروری بیمار در اسکن‌های هسته‌ای SPECT  و PET است. خلوص رادیوشیمیایی، پیشتر به روش کروماتوگرافی با برش کاغذ کروماتوگرافی و اندازه‌گیری میزان رادیواکتیویته در هر برش انجام می‌گرفت.

بررسی خلوص رادیونوکلئیدی نیز با استفاده از دستگاه طیف‌ سنج گاما صورت می‌پذیرفت. دستگاه «اسکنر کروماتوگرافی لایه نازک پرتوی» نه تنها خلوص رادیوشیمیایی رادیودارو را " نه به روش برش کاغذ کروماتوگرافی"، بلکه به روش "اسکن مکانی کاغذ کروماتوگرافی و آنالیز درصد خلوص رادیودارو و ناخالصی‌های آن" انجام می‌دهد. همچنین این دستگاه با مجهز بودن به تجهیزات و نرمافزار گاما-اسپکترومتری، همزمان با تعیین خلوص شیمیایی، خلوص رادیونوکلئیدی هر نمونه را نیز تعیین می‌نماید و مراکز پزشکی هسته‌ای را از خریدن دو دستگاه مجزا بی‌نیاز می‌کند.

کاربردهای این دستگاه شامل:

تعیین خلوص رادیوشیمیایی در رادیوداروها

تعیین خلوص رادیونوکلئیدی در رادیوداروها

کنترل کیفی رادیوداروها در مراکز تولیدی

آنالیز کمی و کیفی ترکیبات رادیو داروها

تعیین غلظت درصدی اجزای رادیودارو

توسعه و تکمیل فرایند کروماتوگرافی و اسکن رادیودارو و مستندسازی آن است.

آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با نصب این دستگاه مجموعه‌ی تصویر برداری و آنالیز داده خود را کامل‌تر و طیف خدمات خود را که شامل تصویربرداری میکرو پت، میکرو اسپکت، میکرو سی تی، تصویربرداری نوری دو بعدی، تصویربرداری نوری سه بعدی، تصویربرداری گاما کمرا و همچنین آزمایشگاه‌های شیمی، رادیو شیمی، بافت شناسی، مولکولی و کشت سلول و در پایان نیز پردازش تصویر بود گسترده تر کرد.