14 مرداد 1399 | 463 بازدید

اطلاعیه شماره 3 سومین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی

سومین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی
07 مرداد 1399 | 325 بازدید

اطلاعیه شماره 2 سومین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی

سومین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی
06 مرداد 1399 | 343 بازدید

اطلاعیه شماره 1 سومین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني

سومین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني
29 تیر 1399 | 314 بازدید

از میکروسی تی در تصویربرداری های سکته مغزی و انفارکتوس مغزی استفاده می شود

میکرو سی تی، ابزاری قدرتمند برای تصویربرداری متوالی از مدل های حیوانات است. با این حال، کنتراست رزولوشن بافت نرم، به ویژه درمغز، برخلاف کاربردهای فعلی CT درعرصه بالینی، برای آنالیز دقیق کافی نیست. در این پژوهش محققین CT تقویت شده با ماده حاجب (CECT) را بر روی مدل‌های انفارکتوس مغزی موش آزمایشگاهی و ایسکمی کبدی مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان می دهد که روش اسکن CECT در جوندگان برای ارزیابی های کمی و کیفی ضایعات پاتولوژیک در بافت ها/ اندام هایی از جمله مغز مفید است و همچنین برای مطالعات بلندمدت حیوانات مناسب می باشد.
24 تیر 1399 | 310 بازدید

از بیماری های سیستم عصبی مرکزی (پارکینسون) تصویربرداری شده است

در این پژوهش طی بررسی های in Vivo که در زمینه ی بیماری پارکینسون انجام شده، محققین نشان داده اند که میزان گیرنده های دوپامین استریاتال به صورت معنی داری متناسب با بیان آن در حالت ex Vivo می باشد.
23 تیر 1399 | 253 بازدید

با استفاده از تصویربرداری اپتیکی مانیتورینگ داخل بدن حیوانات زنده از بیماری های عفونی انجام می شود

دوربین های تصویربرداری بیولومینسانس اختصاصی (BLI)، می توانند نور ساطع شده از حیوانات زنده را در زمان واقعی ضبط کنند که این روش اجازه می دهد به نظارت صورت غیرتهاجمی و طولی از موقعیت آناتومیکی باشد و رشد میکروارگانیسم های عفونی با قدرت سیگنال BLI اندازه گیری شود. این تکنولوژی در حالی که به طور چشمگیری تعداد حیوانات مورد نیاز در مطالعات تجربی را کاهش می دهد به سرعت در حال ارائه اطلاعات بسیار مفیدی می باشد.
22 تیر 1399 | 339 بازدید

از نانو ذرات جدیدی در تصویربرداری پیش بالینی استفاده می شود.

نانوذرات نسبت به داروهای ماده حاجب با مولکول‌های کوچک، مزیت های زیادی مانند زمان اقامت طولانی در خون، پتانسیل ردیابی سلولی و کاربردهای تصویربرداری هدفمند را دارند. علاوه براین، به دلیل وجود جمعیت رو به رشد بیماران مبتلا به اختلال کلیوی و بیماران حساس به ماده حاجب یددار، نیاز به داروهای ماده حاجب CT جدید احساس می شود. در این مقاله ی مروری، کورمود و همکارانش اصول شکل گیری تصویر CT و تولید ماده حاجب CT را مورد بحث قرار می دهند.
17 تیر 1399 | 238 بازدید

از بیماری های سیستم عصبی مرکزی (آلزایمر) تصویربرداری شده است.

پروب های جدیدی برای تصویربرداری SPECT تولید شده است که در چندین تحقیق بر روی مدل های موشی آلزایمر مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش محققین مشتقات پیریدیل بنزوفوران را که با 123-I نشان گذاری شده و تجمع پلاک های Aβ در مغز موش Tg2576 که توسط SPECT / CT تصویربرداری شده را مورد بررسی قرارداده اند و اتورادیوگرافی از آن تهیه شده است.
16 تیر 1399 | 210 بازدید

پروب هایی برای تصویربرداری اپتیکی از عفونت های باکتریایی در مدل های in vivo طراحی شده است

تصویربرداری مستقیم از باکتری ها، تشخیص دقیق و نظارت بر بیماری و پاسخ به درمان را در زمان واقعی فراهم می کند. اخیرا در زمینه تصویربرداری اپتیکی از عفونت پیشرفت هایی در طراحی پروب خاص و فلوروفور به وجود آمده است و تصویربرداری اپتیکی از عفونت به یک روش ممکن برای تشخیص دقیق در کلینیک تبدیل شده است.
15 تیر 1399 | 236 بازدید

از میکرو سی تی در درمان و تصویربرداری های tumorogenesis استفاده می شود

در سال 2010 در طی پژوهشی محققین برای بهره برداری بیشتر از قابلیت‌های تصویربرداری‌ها، دو مدالیته micro-CT و micro-DSA را در یک سیستم واحد ترکیب کردند تا داده‌های مورفولوژیکی و عملکردی را از تومور به طور هم زمان بدست آورند. سپس مشخصات این سیستم را به طور کامل در مقاله شان شرح دادند. این روش تصویربرداری می تواند برای درک بهتر آنژیوژنز تومور مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ای برای ارزیابی روش‌های درمانی ضد رگ زایی (anti-angiogenic) باشد.