سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Some stories on molecular Imaging

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 11 خرداد ماه ساعت 20:30-19:30
 • ظرفیت باقی مانده: 100 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Some stories on molecular Imaging

وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 18 خرداد ماه ساعت 11-12
 • ظرفیت باقی مانده: 100 نفر
وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری نوری (فلورسانس) و کاربردهای آن

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: جلسه چهارم چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 21-19
 • ظرفیت باقی مانده: 4 نفر
TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری نوری (فلورسانس) و کاربردهای آن

سخنرانی علمی با موضوع: Metal Nanoclusters in Preclinical Researches

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 13 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: Metal Nanoclusters in Preclinical Researches

چهارمین سمپوزیوم بین المللی كاربرد تصويربرداری در تحقيقات پيش بالينی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 20 و 21 مرداد 1400
 • ظرفیت باقی مانده: 32 نفر
چهارمین سمپوزیوم بین المللی كاربرد تصويربرداری در تحقيقات پيش بالينی