کارگاه آموزشی تئوری و عملی «اصول مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی»

 • هزینه ثبت نام: 600,000 تومان
 • زمان: کلاس عملی: چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه 1402
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
کارگاه آموزشی تئوری و عملی «اصول مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی»

ژورنال کلاب تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: فروردین ماه 1402
 • ظرفیت باقی مانده: 12 نفر
ژورنال کلاب تصویربرداری پیش بالینی

کارگاه آموزشی تئوری و عملی: آشنایی با تکنیک های آزمایشگاه کشت سلول

 • هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • زمان: 12 و 13 اردیبهشت 1402
 • ظرفیت باقی مانده: 6 نفر
کارگاه آموزشی تئوری و عملی: آشنایی با تکنیک های آزمایشگاه کشت سلول

کارگاه آموزشی تئوری و عملی: دوره مقدماتی کد مونت کارلو MCNP/MCNPX (با تاکید بر شبیه سازی سیستم های تصویربرداری پزشکی)

 • هزینه ثبت نام: 800,000 تومان
 • زمان: پنجشنبه و جمعه 14 و 15 اردیبهشت 1402
 • ظرفیت باقی مانده: 12 نفر
کارگاه آموزشی تئوری و عملی: دوره مقدماتی کد مونت کارلو MCNP/MCNPX (با تاکید بر شبیه سازی سیستم های تصویربرداری پزشکی)

کارگاه تخصصی یک روزه تئوری و عملی : کاربردهای تصویربرداری اسپکت در مطالعات قلبی

 • هزینه ثبت نام: 600,000 تومان
 • زمان: پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1402
 • ظرفیت باقی مانده: 19 نفر
کارگاه تخصصی یک روزه تئوری و عملی : کاربردهای تصویربرداری اسپکت در مطالعات قلبی

کارگاه سه روزه آموزشی جراحی در حیوانات آزمایشگاهی

 • هزینه ثبت نام: 3,000,000 تومان
 • زمان: بهار 1402
 • ظرفیت باقی مانده: 4 نفر
کارگاه سه روزه آموزشی جراحی در حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه دو روزه عملی آموزش مقاله نویسی

 • هزینه ثبت نام: 450,000 تومان
 • زمان: بهار 1402
 • ظرفیت باقی مانده: 8 نفر
کارگاه دو روزه عملی آموزش مقاله نویسی