وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی البرز

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 7 اردیبهشت ماه ساعت 11-12
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی البرز

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Imaging Bacterial Infections of the Heart

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 19:30- 20:30
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Imaging Bacterial Infections of the Heart

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 25 فروردین ماه ساعت 16-17
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 24 فروردین ماه ساعت 13-14
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سخنرانی علمی با موضوع: Natural and synthetic radioprotection

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 31 فروردین ماه ساعت 18-19
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: Natural and synthetic radioprotection

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: ImmunoPET imaging of biomarkers for immune checkpoint blockade therapy

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 17 فروردین ماه ساعت 19:30-20:30
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: ImmunoPET imaging of biomarkers for immune checkpoint blockade therapy

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 27 اسفند ماه ساعت 15-14
 • ظرفیت باقی مانده: 3 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 5 اسفند ماه ساعت 11-10
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Magnetic resonance histology

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 12 اسفند ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 5 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Magnetic resonance histology