سخنرانی علمی با موضوع: Imaging applications in preclinical research for infectious diseases

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 27 مهرماه 1400 ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: Imaging applications in preclinical research for infectious diseases

کارگاه بین المللی تخصصی با عنوان High-Field Animal MRI; Challenges and Promises

 • هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
 • زمان: شنبه 10 مهر ماه 1400 ساعت 12-16
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
کارگاه بین المللی تخصصی با عنوان High-Field Animal MRI; Challenges and Promises

سخنرانی علمی با موضوع: رادیوفارماسیوتیکال ها ی ترانوستیک در پیش بالین و بالین

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 23 شهریورماه 1400 ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: رادیوفارماسیوتیکال ها ی ترانوستیک در پیش بالین و بالین

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 23 تیرماه ساعت 17-16
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع: Application of micro-computed tomography in dental research

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 29 تیر ماه 1400 ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 4 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: Application of micro-computed tomography in dental research

دومین نشست تخصصی اساتید و پژوهشگران مجری طرح های پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 16 تیرماه ساعت 10-12
 • ظرفیت باقی مانده: 11 نفر
دومین نشست تخصصی اساتید و پژوهشگران مجری طرح های پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Can we improve our scientific quality and animal welfare? Experiences with planning animal studies.

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 15 تیر ماه 1400 ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Can we improve our scientific quality and animal welfare? Experiences with planning animal studies.

TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری Micro-CT و کاربردهای آن

 • هزینه ثبت نام: 300,000 تومان
 • زمان: جلسه آخر: چهارشنبه 17 شهریور ماه ساعت 19-21
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری Micro-CT و کاربردهای آن

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 26 خرداد ماه ساعت 17-16
 • ظرفیت باقی مانده: 9 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی