هزینه ثبت نام: 800,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 29 و 30 شهریور ماه 1402
مکان: خیابان ایتالیا، نبش وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک
حضوری و مجازی (هزینه ثبت نام برای شرکت به صورت مجازی 50 درصد هزینه شرکت به صورت حضوری خواهد بود.)

هزینه ثبت نام برای دانشجویان (حضوری): 800 هزار تومان 

هزینه ثبت نام برای دانشجویان (مجازی): 400 هزار تومان 

هزینه ثبت نام کارگاه (حضوری): 1200000 هزار تومان

هزینه ثبت نام کارگاه (حضوری): 600000 هزار تومان

 

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی:

 کد شبیه سازی مونت کارلو  GATE ویژه شبیه سازی سیستم های تصویربرداری پزشکی

کارگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

 

سرفصل های کارگاه:

 

1-    معرفی کد شبیه سازی GATE

2-    آموزش نصب و اجرای کد شبیه سازی GATE  در ماشین مجازی

3-    آموزش تعریف  هندسه ( هندسه های مختلف-تکرار هندسه ها)

4-    آموزش تعریف فیزیک ( فیزیک های الکترومغناطیسی-فیزیک DNA)

5-    آموزش تعریف چشمه ( چشمه ی نقطه ای- چشمه با توزیع انرژی های مختلف)

6-    آموزش تعرف اکتور و نحوه گرفتن خروجی از کد (دوز جذب شده+طیف انرژی-شار ذرات)

 

مدرسین:

دکتر هاجر زارعی

(محقق پسا دکتری)- پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دکتر شهلا رزاقی

دکتری مهندسی پرتو پزشکی دانشگاه امیرکبیر

 

تاریخ برگزاری: 29 و 30 شهریور 1402

ساعت 9 الی 16:30

 

همراه داشتن لپتاپ برای شرکت کنندگان الزامی است.

 

همراه با پذیرایی میان وعده و ناهار (ساندویچ سرد)

همراه با اعطای گواهی معتبر پایان دوره از دانشگاه علوم پزشکی تهران