هزینه ثبت نام: 50,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 3 نفر
زمان: 12 ارديبهشت ماه 1398 ساعت 9 الی 18
مکان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، سالن رازی

آزمايشگاه پيش باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند:

دومین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني

 

زمان: 12 ارديبهشت ماه1398 ساعت 9 الی 18

مکان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، سالن رازی

 

به شرکت کنندگان گواهی شرکت در سمپوزیوم اعطا می گردد و به محققین آزمایشگاه پیش بالینی که در سمپوزیم ثبت نام کرده و حضور داشته اند معادل 2 ساعت گرنت تصویربرداری رایگان اعطا می گردد.

 

 

ثبت نام بصورت فردی: 50,000 تومان

ثبت نام بصورت گروهی (5 تا 10 نفر): 40,000 تومان

ثبت نام بصورت گروهی (11 تا 20  نفر): 30,000 تومان

ثبت نام  بصورت گروهی (20 نفر به بالا): 25,000 تومان

برنامه دومین سمپوزیم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني