12 آبان 1400 | 279 بازدید

50 درصد تخفیف ثبت پروژه برای استفاده از خدمات آزمایشگاه پیش‌بالینی به مناسبت روز جهانی فیزیک پزشکی

50 درصد تخفیف ثبت پروژه برای استفاده از خدمات آزمایشگاه پیش‌بالینی به مناسبت روز جهانی فیزیک پزشکی به مدت 2 هفته
17 تیر 1399 | 282 بازدید

از بیماری های سیستم عصبی مرکزی (آلزایمر) تصویربرداری شده است.

پروب های جدیدی برای تصویربرداری SPECT تولید شده است که در چندین تحقیق بر روی مدل های موشی آلزایمر مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش محققین مشتقات پیریدیل بنزوفوران را که با 123-I نشان گذاری شده و تجمع پلاک های Aβ در مغز موش Tg2576 که توسط SPECT / CT تصویربرداری شده را مورد بررسی قرارداده اند و اتورادیوگرافی از آن تهیه شده است.
07 تیر 1399 | 341 بازدید

با به کاربردن مواد حاجب در تصویربرداری میکروسیتی، روشی جدید جهت تصویربرداری عروق مغزی با رزولوشن بالاتر حاصل شده است.

مورفولوژی عروق مغزی و بسیاری از آناستوموزهای گردش خون در مغز منجر به تغییرات بسیار بالایی در میزان رگ‌های خونی حاوی ماده حاجب می‌شود و بسیاری از عروق اصلی که خون را به مغزمیانی و مغز خلفی پرفیوز می‌کنند، در تصاویر میکرو سی ‌تی به‌دست‌آمده از نمونه قابل ‌مشاهده نیستند. در این پژوهش، با استفاده از مواد حاجب در تصویربرداری میکروسیتی، تصاویر سه بعدی عروق مغزی با رزولوشن بالاتر به دست آمده است.
01 تیر 1399 | 280 بازدید

ترکیبات جدید طلا بر پایه لیپوزوم، تصویربرداری از عروق حیوانات آزمایشگاهی با استفاده از سیستم میکرو سی‌تی را بهبود می بخشد.

در مطالعه‌ای محققان یک ماده حاجب با ترکیبات طلا بر پایه لیپوزوم را سنتز کرده اند که مدت‌ زمان زیادی در بدن حیوان حضور دارد. پژوهشگران این ماده حاجب را با عدد اتمی بالا از لانتانید ها (erbium) پیشنهاد داده اند که جذب بالایی در مورد طیف‌های مورداستفاده برای میکرو سی‌تی نشان می دهد. استفاده از ماده حاجب معرفی‌شده توسط این محققین، به تصویر کشیدن و کمی سازی چگالی و ساختار میکروسکوپی رگ ها را حتی در نزدیکی استخوان تسهیل می‌کند. لبه K اربیوم، استفاده از این ماده حاجب را برای بسیاری از تحقیقات پیش بالینی نظیر بیماری‌های musculoskeletal, oncological, cardiovascular ,neurovascular مناسب می‌سازد.
27 فروردین 1397 | 847 بازدید

مطالعات غیرتهاجمی و دقیق مغز موش با استفاده از میکرو سی تی

تأیید و اندازه گیری ضایعات به طور سنتی از طریق بررسی بافت شناسی بخش های مغز ، یک فرآیند زمانبر است که به شدت بر روی تخمین دستی تمرکز دارد. چنین روش هایی در مناطق قشر خلفی (مثلا قشر بینایی) بسیار مشکل است و جابجایی آن باعث آسیب و تحریف بافت می شود.
17 فروردین 1397 | 837 بازدید

تشخیص و درمان تومورهای پانکراس به کمک تصویربرداری PET و CT

یک عامل theranostic مبتنی بر آنتی بادی می تواند به تشخیص و درمان بدخیمی هایی که بیانگر آنتی ژن سرطانی 9-19 هستند کمک کند.