PET چیست؟

 • مخفف Positron Emission Tomography
 • یکی از سیستم های تصویربرداری پزشکی هسته ای
 • امکان تصویربرداری از حیوانات آزمایشگاهی (موش و رت)
 • قادر به تصویربرداری توموگرافیک
 • استفاده از رادیوداروهای ساطع کننده پوزیترون مانند 18F در این مدالیته تصویربرداری
 • ایجاد تصاویر عملکردی و فانکشنال از بافت های زنده
 • امکان تصویربرداری با رزلوشن 1.8 میلیمتر
microPET

کاربرد PET چیست؟

 • تصویربرداری کل بدن
 • مکان­یابی و تشخیص اندازه دقیق تومور
 • بررسی متاستاز تومور
 • پیگیری درمان و همچنین میزان اثربخشی داروها
 • مغز وبیماری های آن شامل پارکینسون، آلزایمر و ...
 • قلب و بیماری های قلبی مانند سکته قلبی

چند نمونه اسکن تصویربرداری PET، از پروژه های تحقیقاتی محققین آزمایشگاه پیش بالینی

Rat Brain Scan | PET Imaging | Radio tracer: FDGRat Lung Scan | PET Imaging | Radio tracer: FDGRat Kidney Scan | PET Imaging | Radio tracer: FDG

خدمات آنالیز تصاویر

آنالیز کیفی تصاویر

 • توزیع رادیوداروها MIP))
 • توزیع رادیودارو gif))
 • توزیع رادیودارو (تصویر محوری، Sagittal و Coronal)

آنالیز کمی تصویر

 • TBR (نسبت تومور به پس زمینه)
 • RBR (نسبت ناحیه مورد نظر به پس زمینه)
 • متاستاز
 • جذب نسبی
 • حجم ناحیه
microPET services

خدمات آموزشی مرتبط با سیستم تصویربرداری PET

عنوان معرفی دوره تصویر
TPCF Imaging School دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری PET و کاربردهای آن TPCF Imaging School
جهت دسترسی به تمام رویدادهای آموزشی آزمایشگاه پیش بالینی کلیک نمایید.