درباره آزمایشگاه کشت سلول

در آزمایشگاه کشت سلول می توان مطالعات در حوزه سلولی (Cell level) را مورد بررسی قرار داد. هدف این آزمایشگاه در ازمایشگاه پیش بالینی آماده سازی سلول ها تحت عنوان Cell labeling برای تصویربرداری می باشد. به عبارتی برای گسترش ارائه خدمات و محصولات به محققین کشور در رشته های علوم پزشکی نیاز است تا آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران تجهیزات و آزمایشگاه های بیشتری مانند اتاق کشت سلول داشته باشد.

برای بررسی Safety و Efficiency بهتر استراتژی های درمانی نیاز است که به سوالاتی درمورد توزیع، مکان، بقا و تعداد سلول ها و دارو های نشان دار شده پاسخ داده شود. با استفاده از تکنیک های تصویر برداری مولکولی و آناتومی می توان به صورت غیر تهاجمی و Real time سلول ها و داروهای نشان دار را ردیابی کرده و به جواب این سوال ها رسید. جهت ردیابی، سلول ها بایستی توسط پروب یا مولکول های مختلف با روش مستقیم یا غیر مستقیم نشان دار بشوند تا بتوان سرنوشت سلول ها و دارو ها را با دستگاه های گوناگونی مانند PET تعیین کرد.

عدم وجود اتاق کشت باعث می شود که این مراکز تصویربرداری از ارائه خدمات در بسیاری از مطالعات در زمینه های سلول درمانی، ایمونولوژی، پزشکی هسته ای و دارویی و ساخت و تولید محصولات مرتبط مانند Contrast agents محروم شوند.

بسیاری از داروها و مواد حاجب سنتز شده قبل از تزریق به حیوان، باید بر سلول ها امتحان شوند. باید ارزیابی کرد که آیا همه سلول ها به طور یکنواخت مواد حاجب را برداشت می کنند. چه میزان از مواد حاجب تا چه مدت در سلول برداشت شده و وجود دارد و کارآمدی آن چقدر است و آیا نشت از غشا سلولی اتفاق می افتد یا خیر؟ میزان سمیت مواد حاجب چقدر است؟ این مواد چه تاثیری بر بقا، فعالیت، عملکرد اندامک ها، فنوتیپ، مارکرهای سطحی و درونی، تمایز، تکثیر و بلوغ سلول ها دارد؟

این ها سوالاتی است که می توان با وجود اتاق کشت و تجهیزات متناسب با آن و رادیوداروها در آزمایشگاه های تصویربرداری به جواب آن ها رسید.

هدف از راه اندازی و تجهیز اتاق کشت ارائه خدمات بیشتر به تمامی پژوهشگران کشور و ایجاد امکان تولید محصولات مرتبط با سلول ها و مواد حاجب می باشد.

خدمات

  • انجام تست های سمیت سلولی
  • شمارش سلولی
  • استریل و اتوکلاو کردن وسایل
  • تصویربرداری با میکروسکوپ اینورت فلورسنت

دستگاه ها

  • هود لامینار
  • میکروسکوپ اینورت فلورسنت
  • لام نئوبار
  • انکوباتور کشت
  • سانتریفیوژ

نرم افزارهای موجود بر روی سرورها

نرم افزارها شامل نرم افزارهای پایه ای و کاربردی جهت پردازش تصاویر و و شبیه سازی های مونت کارلواز جمله GATE می باشند. وهمچنین تمامی نرم افزار های پردازش تصاویر و شبیه سازی های کامپیوتری و پایتون نیز بر روی سرور های آزمایشگاه آماده خدمت رسانی به محققین می باشد.

علاوه بر این نرم افزارها، پایپ لاین های پیش پردازش تصاویر و امکانات نرم افزاری دیگری بر روی سرورهای محاسباتی تعبیه شده است. همچنین درخواست کاربران محترم، مبنی بر نصب نرم افزارهای جدید و تغییر ورژن نرم افزارهای قبلی، بررسی گردیده و در صورت امکان اجرا خواهد شد.

درصورت نیاز به کسب هرگونه اطلاعات بیشتر لطفا با واحد سرور محاسباتی آزمایشگاه پیش بالینی تماس حاصل فرمایید.

شکل 1: لام هماسیتومتر کشت سلول

شکل 1: لام هماسیتومتر کشت سلولشکل 2: سانتریفیوژ با روتور ها

شکل 2: سانتریفیوژ با روتور هاشکل 3: انکوباتور کشت سلول

شکل 3: انکوباتور کشت سلولشکل 4: هود لامینار

شکل 4: هود لامینارشکل 5: میکروسکوپ اینورت فلورسنت

شکل 5: میکروسکوپ اینورت فلورسنتBarrier Filter Dichroic Mirror Excitation Reflected Light Source
BA520 DM500 BP460~490 Blue excitation
BA590 DM570 BP480~550 Green excitation

جدول 1: فیلتر های میکروسکوپ اینورت فلورسنت