نظارت غیر تهاجمی بر سلول‌های بنیادی پیوندی در بدن در سازه‌های 3D-Bioprinted، با استفاده از تصویربرداری فلورسانس نزدیک مادون قرمز

29 فروردین 1402 | 75 بازدید
نظارت غیر تهاجمی بر سلول‌های بنیادی پیوندی در بدن در سازه‌های 3D-Bioprinted، با استفاده از تصویربرداری فلورسانس نزدیک مادون قرمز

استراتژی‌های مهندسی بافت مبتنی بر سلول، به صورت گسترده‌ ایجاد و معرفی شده است. با این حال، سهم سلول‌های پیوندی در داربست‌های مهندسی بافت برای روند بازسازی بافت هنوز درک نشده است. سیستم های تصویربرداری فلورسانس نزدیک به مادون قرمز (NIR)، پتانسیل زیادی برای نظارت غیر تهاجمی بر ساختارهای بافتی مبتنی بر سلول های پیوندی دارند. در این مطالعه، برچسب زدن سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSC) با استفاده از یک Lipophilic pentamethine indocyanine (CTNF127 ، انتشار در 700 نانومتر) به عنوان یک فلوروفور NIR بهینه سازی شده است. MSC های دارای برچسب CTNF127 (NIR-MSCs) در Gelatin Methacryloyl Bioink چاپ و Bioink بارگذاری شده توسط NIR-MSC، قابل چاپ پذیری عالی می‌باشد. علاوه بر این، NIR-MSC‌ها در سازه‌های سه بعدی، بقای سلولی و پایداری سیگنال را برای مدت طولانی در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند. سرانجام، محققین قادر به نظارت غیرتهاجمی NIR-MSC در سازه‌ها، پس از کاشت در مدل نقص استخوان دهانه موش بوده و نشان دادند که سلول‌های پیوندی بدون ایجاد رنگ آمیزی خاص به تشکیل بافت کمک می‌کنند. این سیستم تصویربرداری مبتنی بر NIR برای نظارت بر سلول غیر تهاجمی داخل بدن، می‌تواند نقش فعالی در تعیین سرنوشت سلول در برنامه‌های مهندسی بافت مبتنی بر سلول داشته باشد.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم سلول درمانی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه تهران

 

تهیه کننده خبر:

عبدالوحید صادق نژاد، کارشناسی ارشد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر احسان شریف پاقلعه، استادیار و عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصاویر