افزایش حساسیت تومور گلیوبلاستوما به پرتوهای یونیزان، با مهار PGRMC1 به وسیله تخریب میکروحباب‌ها با استفاده از امواج فراصوت

22 فروردین 1402 | 92 بازدید
افزایش حساسیت تومور گلیوبلاستوما به پرتوهای یونیزان، با مهار PGRMC1 به وسیله تخریب میکروحباب‌ها با استفاده از امواج فراصوت

تخریب میکروحباب‌ها با استفاده از امواج فراصوت (UTMD) یک فناوری بسیار پر کاربرد و غیر تهاجمی می‌باشد که قادر است حساسیت به پرتودرمانی را در تومورها افزایش دهد. رده‌های سلولی GL261، U251 و موش‌های مبتلا شده به گلیوبلاستوما تحت تابش یونیزان و یا تابش یونیزان به همراه UTMD قرار گرفت و سپس اتوفاژی و ژن PGRMC1 به روش‌های مختلف مطالعه شدند. نتایج درون تن و برون تن، افزایش حساسیت گلیوبلاستوما به تابش یونیزان را نشان می‌دهد. UTMD باعث مهار اتوفاژی شد و همچنین بیان ژن PGRMC1 و اتصال آن به LC3B2 را در سلول‌های گلیوبلاستومایی که تحت تابش پرتو قرار گرفته بودند، مهار کرد.

علاوه بر آن، افزایش بیان PGRMC1 کاهش اتوفاژی را ، که در اثر UTMD بوجود آمده بود، از بین برد و در نتیجه حساسیت به پرتویی که به علت UTMD در سلول‌های گلیوبلاستوما بوجود آمده بود، از بین رفت. بنابراین، UTMD از طریق اخلال در اتوفاژی حاصل از عملکرد ژن PGRMC1، به صورت جزئی حساسیت به پرتو را در سلول‌های گلیوبلاستوما افزایش داد.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم سرطان باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

محمد حسین ملاعلیزاده نصاری، کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه دامغان

 

تایید کننده خبر (منتور):

سمیرا درخشان، استادیار گروه آسیب شناسی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تصاویر