جلسه مجازی معاونین و هیئت علمی دانشگاه دمشق سوریه با هیئت رئیسه آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

21 فروردین 1400 | 102 بازدید
جلسه مجازی معاونین و هیئت علمی دانشگاه دمشق سوریه با هیئت رئیسه آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
جلسه مجازی معاونین و هیئت علمی دانشگاه دمشق سوریه با هیئت رئیسه آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلسه مجازی معاونین و هیئت علمی دانشگاه دمشق سوریه با هیئت رئیسه آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این جلسه که با حضور دکتر محمدرضا آی رئیس و دکتر احسان شریف معاون علمی و پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی و جمعی از معاونین و روسای دانشکده های مختلف دانشگاه سوریه به صورت آنلاین و به زبان انگلیسی برگزار شد، دکتر احسان شریف در ابتدا به اهمیت تصویربرداری پیش بالینی و کاربردهای آن اشاره کرد و ویژگی‌های برجسته این آزمایشگاه را در مقایسه با آزمایشگاه‌های موجود در جهان در این دانش از جمله دانش بنیان بودن این مرکز و استفاده از تجهیزات ساخت ایران مطرح نمود.
در ادامه، جلسه به صورت پرسش و پاسخ دنبال شد و هیئت دمشقی بر تصمیم خود مبنی بر تاسیس مرکزی مشابه در سوریه و خرید تجهیزات ساخت ایران تاکید نمودند و سوالاتی در این مورد پرسیدند که جناب آقای دکتر آی ریاست آزمایشگاه به آنها پاسخ دادند.

تصاویر