یک سیستم ژن گزارشگر دوگانه MRI/PET مشتق شده از انسان با پتانسیل بالا در تعمیم به ردیابی سلولی

23 اردیبهشت 1402 | 67 بازدید
یک سیستم ژن گزارشگر دوگانه MRI/PET مشتق شده از انسان با پتانسیل بالا در تعمیم به ردیابی سلولی

مقدمه: ژن‌های گزارشگر برای بسیاری از مدالیته‌های پیش‌بالینی و بالینی توسعه یافته‌اند. MRI وضوح فضائی خوب و اطلاعات دقیق از ناهمگونی داخلی توده و PET حساسیت بالایی در کشف کوچکترین ضایعات ارائه می‌دهند. ناقل پلی‌پپتیدی آنیون‌های آلی (OATP1B3) می‌تواند سوبستراهای MRI مانند Gd-EOB-DTPA و ناقل سدیم-یدید(NIS) می‌تواند تترافلوروبورات (18F]([18F]TFB] را وارد سلول نماید. روش: رده سلولی سرطان پستان MDA-MB-231 با حامل ویروسی مهندسی شده برای بیان NIS و OATP1B3 ترانسفکت شدند. سلول‌های ساده و ترانسفکت شده در غدد پستانی چپ و راست موش‌هایNGS تزریق گردید. تصویربرداری‌های MRI و microPET پیش و پس از تزریقات داخل وریدی و صفاقی و در زمان‌های متوالی پس از تزریق مواد حاجب انجام گرفت. نتایج: سیگنال‌های MRI از طرف تومور پستانی مهندسی شده به طور قابل‌توجهی بالاتر از تومورهای ساده طرف مقابل هستند. هیچ تفاوت معنی‌داری در افزایش کانتراست تصویر، پس از تجویز داخل وریدی یا صفاقی ماده Gd-EOB-DTPA مشاهده نگردید. همچنین، در پی تجویز 18F]TFB] و تصویربرداری PET مقدار جذب استاندارد معنی‌دار بیشتری در تومورهای مهندسی شده نسبت به تومورهای ساده یافت شد.

بحث/نتیجه‌گیری: ردیابی غیرتهاجمی سلول‌های مهندسی شده با سیستم گزارشگر دوگانه MRI/PET مشتق شده از انسان امکان پذیر است. گام‌های پیش رو بر استفاده از این ابزار برای ردیابی سلول‌های درمانی متمرکز خواهد شد تا روزی کاربرد گسترده‌تری از ردیابی سلول را ممکن کند.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم سرطان باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

غلامحسین دریا، دکتری تخصصی رشته علوم بیومدیکال مقایسه­ای، دانشکده فناوری­های نوین، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر سمیرا درخشان، استادیار گروه آسیب شناسی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران