بازدید سفیر استرالیا، خانم لیندال ساکس از آزمایشگاه پیش بالینی

29 آذر 1399 | 819 بازدید
خانم لیندال ساکس سفیر استرالیا از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ چهارشنبه 26 آذر 99 بازدید کردند.
بازدید سفیر استرالیا، خانم لیندال ساکس از آزمایشگاه پیش بالینی

 خانم لیندال ساکس سفیر استرالیا روز چهارشنبه 26 آذر 1399 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند. ایشان از بخش‌های مختلف آزمایشگاه بازدید کرده و از نزدیک با تجهیزات و امکانات آن آشنا شدند. دکتر احسان شریف معاون علمی و فناوری آزمایشگاه طی این بازدید ایشان را همراهی کردند.

تصاویر