پروب جدید تصویربرداری PET/Cerenkov برای تشخیص سرطان معده

24 بهمن 1401 | 100 بازدید
پروب جدید تصویربرداری PET/Cerenkov برای تشخیص سرطان معده

سرطان معده با چالش برانگیزترین تومورها، می‌تواند بیشترین عوارض و خطر مرگ را به همراه داشته باشد. چرا که معمولا در مراحل میانی و یا اواخر روند بیماری تشخیص داده می‌شود و در نتیجه درمان را بسیار سخت می‌کند. بنابراین تشخیص زودهنگام آن بسیار اهمیت دارد. روش‌های تشخیصی سنتی در این زمینه به حد مطلوب کارآمد نیستند، اما با کمک روش‌های جدید تصویربرداری مولکولی تغییرات اولیه تومورها در سطح مولکولی قابل رصد و بررسی است. در مطالعه ی مطرح شده 68Ga-DOTA-KEK-(GX1)2 آماده و مرحله لیبل کردن با  با بازدهی 97 درصد و پایداری حدود 90 دقیقه تکمیل شد. توانایی هدف‌گیری تومور توسط نانو PET/CT و تصویربرداری Cerenkov تعیین شد و مقدار جذب استاندارد (SUV)، کمیت نسبت سیگنال به پس زمینه  (SBR) و مطالعه توزیع زیستی در موش‌های حامل تومور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اتصال KEK-(GX1)2  به Co-HUVECS به طور قابل توجهی بیشتر از GX1 است. علاوه بر این، جذب 68Ga-DOTA-KEK-(GX1)2 توسط Co-HUVEC  بیشتر از 68Ga-DOTA-GX1 بوده و در مدت 60 دقیقه به حداکثر میزان خود رسید. تصویربرداری نانو PET/CT و Cerenkov نشان می‌دهد که تصویر تومور موش‌های تزریق شده با 68Ga-DOTA-KEK-(GX1)2 ، واضح و مقادیر SUV و SBR محل تومور به طور قابل‌توجهی از موش‌های تزریق شده با 68Ga-DOTA-GX1 بالاتر بوده، که نشان دهنده هدف گیری بهتر پروب در درون بدن می‌باشد. در نهایت، توزیع زیستی به صورت کمی نشان می‌دهد در حالی‌که اندام‌هایی مانند کلیه و کبد به سرعت متابولیزه می‌شوند، رادیواکتیویته محل تومور موش‌های تزریق شده با 68Ga-DOTA-KEK-(GX1)2، به آهستگی کاهش می‌یابد. در این 60 دقیقه، درصد دوز تزریق شده به ازای هر گرم (ID/g%)، در محل تومور بیشتر از سایر اندام‌های طبیعی (به جز کبد و کلیه) مشاهده شد، که نشان دهنده جذب خوب تومور از پروب است.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم کاربرد نانوتکنولوژی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

رها زمردی، دانشجوی دکترای شیمی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر الهام بیدرام، استادیار گروه بیومتریال، مهندسی بافت و نانوتکنولوژی، دانشکده فناوری­های نوین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تصاویر