استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه رادیوشیمی آزمایشگاه پيش‌بالینی به مدت دو ماه

28 شهریور 1400 | 110 بازدید
استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه رادیوشیمی آزمایشگاه پيش‌بالینی به مدت دو ماه به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید
استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه رادیوشیمی آزمایشگاه پيش‌بالینی به مدت دو ماه

استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه رادیوشیمی آزمایشگاه پيش‌بالینی به مدت دو ماه


به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید

 

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید به مدت دو ماه استفاده از خدمات آزمایشگاه رادیوشیمی را با تخفیف 100% ارائه دهد.

شرایط استفاده از تخفیف:
ثبت پروژه در مهر و آبان 1400
انجام پروژه حداکثر تا انتهای آذرماه

 

برای اطلاعات بیشتر از خدمات آزمایشگاه رادیو شیمی  کلیک کنید.

جهت اطلاع از نحوه پذیرش پروژه و ثبت پروژه کلیک نمایید.

 

 

 

تصاویر