پتانسیل نانوذرات طلا در تصویربرداری و درمان غیرتهاجمی التهاب عروقی

11 شهریور 1401 | 166 بازدید
پتانسیل نانوذرات طلا در تصویربرداری و درمان غیرتهاجمی التهاب عروقی

بر اساس تحقیقات پیش بالینی در ژاپن، نانوذرات طلا (GNPs) می‌توانند به عنوان عوامل کنتراست سی‌تی، در تصویربرداری از ماکروفاژها و نواحی دچار التهاب عروقی به‌کار گرفته شوند. در مطالعات اولیه آزمایشگاهی محققان ژاپنی دانشگاه Tsukuba، سلول‌های ماکروفاژ موش (RAW 264.7) را به‌همراه نانوذرات طلا (50-200 µg/ml) به‌مدت 24 ساعت انکوبه و سپس بوسیله سیستم میکروسی‌تی اسکن نمودند. مقادیر CT attenuation این ماکروفاژهای انکوبه شده با GNPs به طور معناداری بالاتر از ماکروفاژهای بدون GNPs گزارش شد  (p < 0.04). در واقع تصویربرداری از عروق التهابی که دو هفته پس از بستن شریان کاروتید  موش‌ها جهت ایجاد ضایعه آترواسکلروزیس و با تزریق 10 یا 20 میلی‌گرم از GNPs انجام گرفت، نشان داد تصاویر در هردو شریان کاروتید چپ دچار اختلال و کاروتید راست بدون اختلال (بعنوان کنترل) با افزایش کنتراست همراه بوده است. در گام بعدی، این محققان پس از القای آنوریسم آئورت شکمی در 9 موش‌ نر و تزریق 10 میلی‌گرم از نانوذرات طلا به 5 عدد از آن‌ها، به مدت 24 و 48 ساعت تصویربرداری انجام شد. تصاویر CT حاصل شده، نشان‌دهنده افزایش کنتراست بواسطه استفاده از GNPs می‌باشد. این درحالی است که هیچ افزایشی در گروه موش‌های تزریق نشده مشاهده نگردید (p = 0.0001). بنابراین نانوذرات طلا به همراه ماکروفاژ قابلیت تجمع در نواحی دچار التهاب عروقی را دارند و امکان تشخیص آترواسکلروزیس کاروتیدی و آنوریسم آئورت شکمی را در تصاویر سی‌تی فراهم می‌نمایند. همچنین GNPs پتانسیل چندمنظوره بیولوژیکی، جهت تشخیص و درمان التهابات عروقی را خواهند داشت و احتمالا می‌توانند پروب‌های ارزشمندی در ردیابی اختلالات التهابی عروقی باشند.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم نانوتکنولوژی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

فاطمه ابراهیمی، دانشجوی دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر الهام بیدرام، استادیار گروه بیومتریال، مهندسی بافت و نانوتکنولوژی، دانشکده فناوری­های نوین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان