تولید اولین نشانگر رادیواکتیوPET scan برای مارکر CD19 جهت شناسایی سلول های B و ارزیابی آن در مدل موشی مولتیپل اسکلروزیس

12 تیر 1400 | 214 بازدید
تولید اولین نشانگر رادیواکتیوPET scan  برای مارکر CD19 جهت شناسایی سلول های B و ارزیابی آن در مدل موشی مولتیپل اسکلروزیس

تولید اولین نشانگر رادیواکتیوPET scan  برای مارکر CD19 جهت شناسایی سلول های B و ارزیابی آن در مدل موشی مولتیپل اسکلروزیس

سلول های B از طریق تولید آنتی بادی ها، ترشح سایتوکین های پیش التهابی و عرضه آنتی ژن نقش مهمی را در بیماری مولتیپل اسکلروزیس دارند. به تازگی، محققان دانشگاه استندفورد اولین نشانگر رادیواکتیو PET scan برای مارکر CD19 ([64Cu] CD19-mAb) را تولید کرده اند. این نشانگر امکان شناسایی طیف گسترده ای از زیر مجموعه های سلول B را در سیستم اعصاب مرکزی و بافت های محیطی فراهم می کند.

از آنجاییکه CD19-PET imaging قادر است با حساسیت بالا توزیع فراوانی سلول های B را در بخش های مختلف بدن در مدل موشی بیماری مالتیپل اسکلروزیس نشان دهد، این نشانگر می تواند بر نحوه مطالعه، مانیتور کردن فرایند بیماری و همچنین درمان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بسیار تأثیرگذار باشد.

منبع خبر:

https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-020-01880-8

تهیه‌کننده خبر:

تیم اختلالات ایمنی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (سرکار خانم دکتر زهرا صالحی، دکتری ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

تصاویر