بازدید رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی

24 دی 1399 | 153 بازدید
دکتر مهدی قلعه‌نوی و هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران دیدن کردند و در جریان فعالیت‌های دانش‌بنیان این آزمایشگاه قرار گرفتند.
بازدید رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران آزمایشگاه پیش بالینی، رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت همراه،  23 دی‌ماه 99  از بخش‌های مختلف این آزمایشگاه بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور دکتر حسین قدیری معاون اجرایی و دکتر احسان شریف معاون علمی و پژوهشی آزمایشگاه صورت گرفت، رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری با بخش‌های مختلف و تجهیزات ساخته‌شده در شرکت‌های دانش‌بنیان این آزمایشگاه آشنا شد.

وی همچنین با کارکنان این آزمایشگاه دیدار کرد و در جریان فعالیت‌های آزمایشگاه پیش بالینی قرار گرفت.

احسان شریف در این دیدار به نیاز حمایت بیشتر از این آزمایشگاه اشاره کرد و گفت: با توجه به این امر ‌که آزمایشگاه خدمات تخصصی به محققان مختلف ارائه می‌دهد، نیاز به حمایت و ارتقا دارد.

مهدی قلعه‌نوی در آخر این بازدید ضمن اظهار خرسندی از وجود و فعالیت چنین مرکزی، لزوم حمایت از چنین مراکزی را حائز اهمیت دانست.

تصاویر