بازدید سفرای دو کشور بنگلادش و آفریقای جنوبی و نیز دکتر کریمی طبسی کنسول جمهوری لیتوانی در ایران به همراه هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

26 اسفند 1399 | 140 بازدید
بازدید سفرای دو کشور بنگلادش و آفریقای جنوبی و نیز دکتر کریمی طبسی کنسول جمهوری لیتوانی در ایران به همراه هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی در تاریخ 26 اسفند 99
بازدید سفرای دو کشور بنگلادش و آفریقای جنوبی و نیز دکتر کریمی طبسی کنسول جمهوری لیتوانی در ایران به همراه هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازدید سفرای دو کشور بنگلادش و آفریقای جنوبی و نیز دکتر کریمی طبسی کنسول جمهوری لیتوانی در ایران در تاریخ 26 اسفند 99

در این بازدید که با حضور دکتر سعید سرکار ،دکتر محمدرضا آی رئیس آزمایشگاه پیش بالینی، دکتر حسین قدیری معاون اجرایی و دکتر احسان شریف معاون علمی و پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی صورت گرفت، سفیران کشورهای ذکر شده با بخش‌های مختلف و تجهیزات ساخته‌شده در شرکت‌های دانش‌بنیان این آزمایشگاه آشنا شدند..

تصاویر