بازدید جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز از آزمایشگاه پیش بالینی

26 تیر 1400 | 216 بازدید
جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ چهارشنبه 23 تیر ماه 1400 بازدید کردند.
بازدید جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز از آزمایشگاه پیش بالینی

 جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز روز چهارشنبه 23 تیر ماه 1400 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند و  از بخش‌های مختلف آزمایشگاه بازدید کرده و از نزدیک با تجهیزات و امکانات آن آشنا شدند. دکتر احسان شریف معاون علمی و فناوری آزمایشگاه و مهندس راضیه سلگی مدیر امور آزمایشگاه ها طی این بازدید آنها را همراهی کردند.

تصاویر