سخنرانی انگلیسی دکتر احسان شریف با موضوع “از علم تا تکنولوژی” در پنجمین کنگره بین المللی یوسرن

20 آبان 1399 | 221 بازدید
دکتر احسان شریف معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پنجمین کنگره بین المللی یوسرن که در مرکز نمایشگاهی ایران مال تهران برگزار شد در 19 آبان 1399 به سخنرانی با موضوع “از علم تا تکنولوژی” با محوریت معرفی و تجربه آزمایشگاه پیش بالینی در حوزه تصویربرداری پیش بالینی به زبان انگلیسی پرداختند.
سخنرانی انگلیسی دکتر احسان شریف با موضوع “از علم تا تکنولوژی” در پنجمین کنگره بین المللی یوسرن