تسریع سرعت تخریب β-tricalcium Phosphate به منظور جایگزینی با استخوان جدید به کمک پرینترهای سه بعدی

18 شهریور 1401 | 156 بازدید
تسریع سرعت تخریب β-tricalcium Phosphate به منظور جایگزینی با استخوان جدید به کمک پرینترهای سه بعدی

بتا تری کلسیم فسفات یکی از رایج‌ترین مواد مصنوعی پیوند استخوان در بازسازی‌های صورت و جمجمه است. مشکل این ماده سرعت تخریب کم برای جایگزینی با استخوان می‌باشد. پژوهشگران دانشکده دندان پزشکی نیویورک پیشنهاد ساخت داربست‌های β-TCP توسط پرینترهای سه بعدی و افزودن عوامل استخوان‌زا به آن‌ها را داده‌ا‌ند. نقایصی در جمجمه و آلوئول 22 خرگوش سفید نیوزیلندی 1 ماهه ایجاد گردید که با داربست‌های β-TCP ساخته شده با چاپ سه بعدی و پوشیده شده با 1000 میکرومولار dipyridamole، ترمیم شدند. میزان تخریب اسکافولدهای β-TCP، خواص مکانیکی و میزان تشکیل استخوان سازمان یافته جدید در نمونه‌ها با استفاده از Micro CT بررسی گردید. در نتیجه، پرینت سه بعدی β-TCP و افزودن dipyridamole در افزایش سرعت تخریب β-TCP و جایگزینی با استخوان، موثر عمل می‌کند. این پروتکل جدید ساخت، برای بازسازی استخوان جمجمه و صورت یک روش ایمن و کارآمد است.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم مطالعات دندانی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

فاطمه مقیمی، دانشجوی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر کوثر رمضانی، متخصص رادیولوژی فک و صورت، استادیار دانشکده­ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین