خصوصیات مطلوب CRAND-2 برای استفاده در multi-spectral optoacoustic tomography رسوبات آمیلوئید بتا در موش‌های مبتلا به آلزایمر

21 خرداد 1402 | 191 بازدید
خصوصیات مطلوب CRAND-2 برای استفاده در multi-spectral optoacoustic tomography رسوبات آمیلوئید بتا در موش‌های مبتلا به آلزایمر

مقدمه: تجمع غیرطبیعی رسوبات آمیلوئید بتا (Aβ) نقش مهمی در بیماری‌زایی آلزایمر (AD) ایفا می‌کند. CRANAD-2 کروکومین مشتق از difluoroboron است که به عنوان پروب در تصویربرداری فلورسنس برای رهیابی in vivo رسوبات Aβ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه از CRANAD-2 برای توموگرافی چند طیفی اپتوآکوستیک (MSOT) از رسوبات Aβ مغز در مدل موش arcAβ با هدف ارتقای این روش برای تشخیص AD استفاده شد. روش اجرا: پس از مطالعات in vitro طی مراحل in vivo از پنج موش ترا‌ریخته ی arcAβ و چهار موش غیر تراریخته استفاده گردید، پس از تزریق CRANAD-2 2mg/kg از طریق ورید دمی، تصویربرداری با فواصل 20 دقیقه‌ای انجام و برای تکمیل نتایج ارائه شده از MRI و سایر روش‌های سنجش استفاده شد و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: استفاده از CRANAD-2 تمایز دقیقی بین فیبر‌های Aβ و مونومر‌های این ماده در شرایط آزمایشگاهی و در مخلوط‌های پیچیده نشان داد، همچنین MSOT در مقایسه با موش‌های بستری غیر تراریخته، احتباس Aβ قشری بیشتری در arcAβ ارائه داد. بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه مناسب بودن CRANAD-2 را برای تشخیص نوری رسوبات Aβ در مدل‌های حیوانی آسیب شناسی ثابت می‌کند.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم علوم اعصاب باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

خانم فاطمه زهرا سید کلبادی، دکتری عمومی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر محمد فرج لي عباسي، دكتراي تخصصي جراحي دامپزشكي، استادیار مركز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تصاویر