تکنولوژی های تصویربرداری در موجودات زنده جهت بررسی سیستم ایمنی

29 خرداد 1400 | 177 بازدید
اخبار باشگاه پژوهشگران (شماره 1)
تکنولوژی های تصویربرداری در موجودات زنده جهت بررسی سیستم ایمنی

تکنولوژی های تصویربرداری در موجودات زنده جهت بررسی سیستم ایمنی

 

در دو دهه اخیر، پیشرفت های تاثیرگذاری در زمینه های تنظیم سیستم ایمنی، ایمونوتراپی سرطان و درمان های بیولوژیکی التهاب ها ایجاد شده است. علی رغم این پیشرفت­ها، عملکرد پیچیده سیستم ایمنی و سلول های آن همواره ارزیابی نتیجه درمان ها را دشوار کرده است. تکنولوژی های تصویربرداری نوآورانه به گونه ای طراحی شده است که می تواند به صورت غیر تهاجمی حضور و عملکرد سلول های ایمنی را در زمان درست واقعه به تصویر بکشد تا پاسخی شفاف برای سوال های پیچیده سیستم ایمنی باشد. انواع تصویر برداری آناتومی و مولکولی برای این هدف به کار گرفته شده است که البته هر یک از آن ها مزایا و معایبی را به همراه دارند.

روش های دریافت تصاویر از آناتومی موجود زنده، با استفاده از دستگاه های MRI، CT و Ultrasound است که تصاویر با کیفیتی از بافت را فراهم کرده و می تواند همراه با ماده حاجب مثل super paramagnetic ions (برای MRI) یا Nanobubbles (برای Ultrasound) باشد. اتصال این مواد حاجب به آنتی بادی ها، به صورت خاص اجازه بررسی جمعیت خاص سلولی و پروتئین مورد نظر را می دهد. همچنین پروتئین هایی مانند آنتی بادی ها، سایتوکاین ها، لیگاند ها و گیرنده های سلولی گزینه های معروفی به عنوان عناصر تصویر برداری مولکولی برای PET، SPECT، Scintigraphy و Optical Imaging هستند. این پروتئین ها به رادیوایزوتوپ یا مولکول های فلئورسنت برای شناخت هدف متصل می شوند.

در روند طراحی ردیاب ها برای تصویربرداری و بررسی سیستم ایمنی، مهم است که به اثر بیولوژیکی که ممکن است اتفاق بیافتد، توجه شود. آنتی بادی ها ممکن است جمعیت سلولی را از بین برده، پیام هایی را در سلول ها مهار یا آغاز کند، یا عملکرد معمول پروتئین های محلول را خنثی کند. همچنین اگر از سایتوکاین ها و لیگاندهای دیگر به عنوان ردیاب استفاده شود ممکن است حتی در غلظت های کم مسیر های Signaling مربوطه را تحریک کند.

بدلیل اینکه تصویربرداری جهت بررسی سیستم ایمنی هنوز نوپا است، این مقاله قصد دارد تا با توصیف روش های مختلف موجب ارتقا و گسترش کاربردهای جدید تکنولوژی تصویربرداری در حیطه ایمونولوژی بشود.

 

لینک منبع خبر: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01067/full

 

تهیه کننده خبر:

تیم سلول درمانی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (عبدالوحید صادق نژاد)

تایید کننده خبر (منتور):

تیم سلول درمانی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (جناب آقای دکتر احسان شریف پاقلعه)