ارزیابی اولیه‌ی رادیوآمبولیزاسیون ذرات آلفا در مدل‌های حیوانی سرطان کبد

28 مرداد 1402 | 143 بازدید
ارزیابی اولیه‌ی رادیوآمبولیزاسیون ذرات آلفا در مدل‌های حیوانی سرطان کبد

کارسینوم کبدی (HCC)، شایع‌ترین سرطان اولیه‌ی کبد و پنجمین سرطان شایع در سراسر جهان است. به اکثر بیماران مبتلا به این بیماری، گزینه‌های درمان تسکینی (غیرجراحی)، پیشنهاد می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی رادیوآمبولیزاسیون ذرات آلفا برای درمان و نظارت بر تومورهای کبدی می‌باشد. همچنین، برای نظارت بر توزیع زمانی ذرات آلفا در داخل بدن، تصاویر همزمان و چند‌گانه‌ی رادیونوکلئیدی از زنجیره‌ی فروپاشی یک عامل نشان‌دار شده با [225Ac]، توسط یک سیستم SPECT بالینی، ثبت می‌شود. در این مطالعه، توانایی یک چنگاله‌ی نشان‌دار شده باDOTA) 225Actinium) ، به عنوان یک عامل رادیوآمبولیزاسیون (TARE)، برای هدف قرار دادن تومورهای کبد، بررسی شد. TARE، قادر است تومورهای کبد را با حداقل تجمع در بافت طبیعی، مورد هدف قرار و یک عامل درمانی بالقوه برای درمان سرطان کبد و همچنین انواع تومورهای کبدی، ارائه دهد. علاوه بر این، امکان استفاده از یک سیستم SPECT/CT بالینی، برای تصویربرداری و نظارت بر توزیع TARE، در مدل موش و خرگوش حامل تومور HEP2G و VX2 ارزیابی می‌شود. به‌منظور انتشار ذرات آلفا، چنگالنده (کیلیتور) DOTA، با 225Actinium نشان‌دار شد. 225Ac] Ac-DOTA-TDA] حاصل از فروپاشی، در روغن اتیودیزه، امولسیون شد و در مدل سرطان کبد در موش (HEP2G) و خرگوش (VX2) ، مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس، تصویربرداری SPECT، برای نظارت بر آلفا درمانی هدفمند (TAT)، انجام گردید. پس از امولسیون 225Ac] Ac-DOTA-TDA]، عامل رادیوآمبولیزاسیون ذرات آلفا (TARE) ، با حداقل جذب در بافت‌های طبیعی بدن، در تومورهای HEP2G و VX2، باقی‌ ‌ماند. روغن اتیودیزه، با هدف گیری و آمبولیزاسیون انتخابی تومورهای کبدی، حاملی مناسب برای انتقال انتخابی رادیونوکلئیدهای درمانی می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: آلفا درمانی هدفمند (TAT)، به عنوان یک درمان بسیار قوی برای سرطان، مشخص شده است. اکتینیوم-225 یکی از رادیونوکلئیدهایی می‌باشد که در اثر فروپاشی، ذره آلفا ساطع می‌کند. توسعه روش‌های تصویربرداری کمی SPECT، به‌طور خاص، برای رادیونوکلئیدهای TAT و نظارت بر دوره‌ی درمان، ضروری است.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم سرطان باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

احسان بردبار، کارشناس مهندسی پزشکی از دانشگاه شیراز

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر سمیرا درخشان، استادیار گروه آسیب شناسی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران