بازدید معاون علمی، معاون پژوهشی، معاون بین الملل دانشگاه دمشق به همراه هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی

19 اسفند 1399 | 135 بازدید
بازدید معاون علمی (دکتر ایسام الخوری) ، معاون پژوهشی (دکتر فیراس الهیناوی) به همراه هیئتی از معاونین و رؤسای دانشگاه دمشق از آزمایشگاه پیش بالینی در تاریخ 19 اسفند 99
بازدید معاون علمی، معاون پژوهشی، معاون بین الملل دانشگاه دمشق به همراه هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی

بازدید معاون علمی (دکتر ایسام الخوری) ، معاون پژوهشی (دکتر فیراس الهیناوی) به همراه هیئتی از معاونین و رؤسای دانشگاه دمشق از آزمایشگاه پیش بالینی در تاریخ 19 اسفند 99

در این بازدید که با حضور دکتر سعید سرکار ، دکتر حسین قدیری معاون اجرایی و دکتر احسان شریف معاون علمی و پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی صورت گرفت، معاونین مختلف دانشگاه دمشق با بخش‌های مختلف و تجهیزات ساخته‌شده در شرکت‌های دانش‌بنیان این آزمایشگاه آشنا شدند.

معاون علمی دانشگاه دمشق با اشاره به این موضوع که می توان مرکزی مشابه در سوریه تاسیس کرد اظهار امیدواری نمود که در زمینه های مرتبط با مدیریت منابع انسانی، تبادل دانشجو و خریداری تجهیزات ساخت ایران تعاملات لازم صورت گیرد.

تصاویر