تصویر برداری از سلول های CAR T و خودکشی آن ها در تومورهای جامد بواسطه ی PET reporter gene و داروی گانسیکلوویر

02 تیر 1400 | 277 بازدید
اخبار باشگاه پژوهشگران (شماره 2)
تصویر برداری از سلول های CAR T و خودکشی آن ها در تومورهای جامد بواسطه ی PET reporter gene و داروی گانسیکلوویر

استراتژی های تصویربرداری برای بررسی توزیع زیستی و تکثیر سلول های CAR T (Chimeric Antigen Receptor) مسیر درمان هر دو نوع تومورهای مایع و جامد را در بالین هموار می کند. علاوه بر این، بدلیل وجود اثرات نامطلوب ذاتی سلول های CAR T، نیاز به مکانیسم هایی برای کنترل فعالیت این سلول ها احساس می شود. در مطالعات قبلی، ژن تیمیدین کیناز ویروس هرپس سیمپلکس نوع ۱ (HSV1-tk) به عنوان یک PET reporter gene، برای تصویربرداری از مهاجرت سلول های T در بیماران مبتلا به تومور مغزی ایفای نقش کرده است. همچنین آنزیم HSV1-tk در مواجه با داروی گانسیکلوویر توانسته به عنوان یک ژن خودکشی در این سلول های مهندسی شده CAR T عمل کرده و نقش دوم خود را بازی کند.

در این تحقیق به مهندسی مولکولی، تصویربرداری و تخریب سلول های B7H3 CAR T با استفاده از یک نسخه جهش یافته از ژن HSV1-tk (sr39tk) که همراه با بهبود فعالیت این آنزیم برای گانسیکلوویر بوده، پرداخته شده است. طبق یافته ها ژن sr39tk بر عملکرد سلول B7H3 CAR T تاثیری نداشته و مطالعات In vitro و In vivo در مدل های استئوسارکوم هیچ اثر معناداری را بر فعالیت ضد توموری سلول های B7H3 CAR T نشان نداده است. تصویربرداری PET/CT سلول های B7H3- sr39tk CAR T با [18F]FHBG در یک مدل ارتوتوپیک استئوسارکوم، لانه گزینی تومور و پاسخ سیستم ایمنی را آشکار کرد. همچنین تصویربرداری Bioluminescence و PET نیز از سلول های B7H3-sr39tk CAR T حذف کامل تومور را با تجویز گانسیکلوویر داخل صفاقی تایید کرد. این سیستم تصویر برداری و خودکشی سلول های بالقوه خطرناک CAR T می تواند بینشی در مورد مهاجرت، تکثیر و محدود کردن آسیب زایی این سلول ها را در مطالعات بالین فراهم کند.

لینک منبع خبر: https://cancerres.aacrjournals.org/content/80/21/4731.short

تهیه کننده خبر:

تیم سلول درمانی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (عبدالوحید صادق نژاد)

تایید کننده خبر (منتور):

تیم سلول درمانی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (جناب آقای دکتر احسان شریف پاقلعه)

تصاویر