آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد در جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی و پژوهشی کشور عزیزمان ایران و در راستای آشنایی بیشتر با کاربردهای تصویربرداری پیش‌بالینی و استفاده از آن در تحقیقات پیش‌بالینی، از ظرفیت علمی و استعداد و توانایی نخبگان، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به فعالیت در باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش‌بالینی استفاده نماید.

لذا جهت گزینش و پذیرش پژوهشگران محترم موارد ذیل انجام خواهد شد.

۱-ثبت‌نام مقدماتی

پژوهشگران می‌بایست پس از ورود به سایت مربوطه به نشانی www.TPCF.ir و ثبت نام در بخش باشگاه پژوهشگران، بخش مربوط به علاقه‌مندی‌های تحقیقاتی و اجرایی خود را تکمیل نمایند.

۲-برگزاری کارگروه مقدماتی آموزشی

بعد از ثبت‌نام و تائید عضویت توسط باشگاه پژوهشگران، از طریق ایمیل و پیامک از اعضای باشگاه برای شرکت در بخش کارگروه مقدماتی دعوت به عمل خواهد آمد.
تذکر: در صورت عدم حضور در این دوره، امکان شرکت در سایر رویدادهای باشگاه پژوهشگران برای فرد وجود نخواهد داشت. (کسب گواهینامه بخش کارگروه مقدماتی برای شرکت در رویدادهای بعدی الزامیست).

۳-دوره‌های آموزشی

پژوهشگران می‌بایست به محض اطلاع، در دوره‌های آموزشی که برای ایشان در نظر گرفته شده است شرکت نمایند.
توجه: شرکت در این دوره‌ها الزامی است.

۴-آزمون کتبی و مصاحبه

پس از برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون تئوری و عملی و مصاحبه شفاهی بر اساس دوره‌های فوق برگزار خواهد شد.
تبصره: ملاک پذیرش و گزینش نهایی قبولی در آزمون کتبی و عملی و مصاحبه شفاهی خواهد بود.

۵-گروه‌های تحقیقاتی

پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه، پژوهشگران وارد گروه‌های تحقیقاتی خواهند شد. هر گروه توسط یک سرگروه مدیریت شده و توسط یکی از اعضای علمی باشگاه هدایت می‌گردد.
پژوهشگران موظف‌اند تا مطابق با برنامه‌های ارائه شده از جانب  سرگروه نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایند.

 

معرفی گروه های علمی باشگاه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران

توجه: ترتیب تیم های علمی به ترتیب حروف الفباست.

 • تیم علمی اختلالات ایمنی:

در گروه اختلالات ایمنی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، US، OPTICAL و MRI برای بیماری های ایمونولوژیک است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه بیماری های ایمونولوژیک استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

در گروه امکان سنجی طراحی - ساخت دستگاه IMI با توجه به کاربردهای بسیار این دستگاه در حوزه تصویر برداری پیش بالینی و عدم وجود آن در کشور، تیم به دنبال مطالعه بر روی طراحی آن، موانع موجود و شناخت منابع مورد نیاز می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی امکان سنجی طراحی - ساخت دستگاه MRI:

در گروه امکان سنجی طراحی - ساخت دستگاه MRI به جهت کاربردهای بسیار این دستگاه تصویربرداری در حوزه پیش بالینی و عدم وجود آن در کشور، تیم به دنبال مطالعه بر روی طراحی آن، شناسایی موانع موجود، شناخت منابع مورد نیاز و کاربرد پروتکل ها و آنالیز تصاویر MRI حیوانی می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی اورولوژی و نفرولوژی:

در گروه اورولوژی و نفرولوژی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI برای بیماری های اورولوژی و نفرولوژی است. پس از آن تیم به جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه ی بیماری های اورولوژی و نفرولوژی مورد استفاده قرار می گیرد، می پردازد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی بیماری های عضلانی و استخوانی:

در گروه بیماری های استخوانی و عضلانی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI برای بیماری های استخوانی و عضلانی است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه بیماری های استخوانی و عضلانی استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی بیماری های ریوی:

در گروه بیماری های ریوی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI برای بیماری های ریوی است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه بیماری های ریوی استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی بیماری های عفونی:

در گروه بیماری های عفونی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI برای بیماری های عفونی است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه بیماری های عفونی استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی بیماری های قلبی و عروقی:

در گروه بیماری های قلبی و عروقی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند US، SPECT، PET، OPTICAL و MRI در حوزه ی بیماری های قلبی و عروقی است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه بیماری های قلبی و عروقی استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی علوم تولید مثل:

در گروه علوم تولید مثل، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI در حوزه علوم تولید مثل است. پس از آن تیم به جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه ی بیماری های تولید مثل مورد استفاده قرار می گیرد، می پردازد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی چشم پزشکی:

در گروه چشم پزشکی، تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه چشم پزشکی استفاده می شود، و نیز به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI در این حوزه می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی دستگاه گوارش:

در گروه دستگاه گوارش، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI در حوزه دستگاه گوارش است. پس از آن تیم به جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه ی بیماری های دستگاه گوارش مورد استفاده قرار می گیرد، می پردازد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی دندان پزشکی:

در گروه دندان پزشکی، تیم به دنبال شناسایی کاربرد های مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند US، SPECT، PET، OPTICAL و MRI در حوزه ی دندان پزشکی است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه مطالعات دهان و دندان استفاده می شود و همچنین تهیه پروتکل های تصویربرداری در پیش بالین و بالین در دندان پزشکی، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی ژن درمانی:

در گروه ژن درمانی، تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه ژن درمانی استفاده می شود، و نیز به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI در این حوزه می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی سرطان:

در گروه سرطان، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI برای بیماری سرطان است. پس از آن تیم به جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه ی بیماری سرطان مورد استفاده قرار می گیرد، می پردازد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی سلول درمانی:

در گروه سلول درمانی، تیم به جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه ی سلول درمانی استفاده می شود، می پردازد و نیز به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند US، SPECT، PET، OPTICAL و MRI در این حوزه می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی علوم اعصاب:

در گروه علوم اعصاب، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند US، SPECT، PET، OPTICAL و MRI در حوزه عصب شناسی است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه عصب شناسی استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 • تیم علمی علوم دارویی:

در گروه دارویی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند US، SPECT، PET، OPTICAL و MRI ، در فاز پیش بالینی داروهای نشانگر جایگزین روش های قدیمی، شناخت فرآیند های مختلف این روش و مطالعه بر روی رگولاتوری داروهای نشانگر می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی کاربرد هوش مصنوعی در پردازش تصویر:

در گروه کاربرد هوش مصنوعی در پردازش تصویر با توجه به ورود تازه این حوزه به تصویر برداری پزشکی و مطالعات پیش بالینی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف این حوزه در تصویربرداری پیش بالینی مانند US، SPECT، PET، OPTICAL و MRI است. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی کبد:

در گروه کبد، تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه کبد استفاده می شود، و نیز به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI در این حوزه می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی گوش و حلق و بینی:

در گروه گوش و حلق و بینی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI در حوزه گوش و حلق و بینی است. پس از آن تیم به جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه ی بیماری های گوش و حلق و بینی مورد استفاده قرار می گیرد، می پردازد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

 • تیم علمی مدلسازی در حیوانات آزمایشگاهی:

در گروه مدلسازی در حیوانات آزمایشگاهی، روش‏های ارزیابی ایمنی و مؤثر بودن تکنیک های درمانی یا تشخیصی نوین، پیش از ورود به بالین بیماران بررسی می شود. در این زمینه ممکن است از حیوانات آزمایشگاهی یا جایگزین هایی که نیاز به حیوانات ندارند، استفاده شود. در صورت استفاده از حیوانات، حفظ رفاه این موجودات جزو اصول اساسی کار تیم است. هدف ما این است که پژوهشگرانی با مسئولیت و با قدرت تحلیل و نقد در پژوهش‏های مرتبط پرورش یافته و از این راه اقدامات مؤثر در جهت بهبود کیفیت زندگی انسان و حیوانات صورت گیرد.

 

 • تیم علمی کاربرد نانوتکنولوژی در تصویربرداری پیش بالینی:

در گروه نانو تکنولوژی تیم به دنبال شناسایی و جمع آوری اطلاعات نانو نشانگرهای موجود که در بالین و پیش بالینی در حوزه تشخیص بیماری های مختلف استفاده می شود، و نیز شناسایی کاربرد های مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند US، SPECT، PET، OPTICAL و MRI در این مسیر می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.