امروزه تصویربرداری مولکولی به‌سرعت گسترش‌یافته و نقش اساسی در بخش پژوهشی و کاربردی علوم زیستی دارد. تصویربرداری مولکولی حد فاصل علوم زیستی و فیزیک است و نگاهی جدید برای تحقیقات بیومدیکال به‌منظور مشاهده خصوصیات و مانیتور کردن پروسه ­های بیولوژی در سلول­ها، بافت‌ها و ارگانیسم­ها با استفاده از مدالیته­ های حساس و دقیق و همچنین مکانیسم­های کنتراست­ زایی می­باشد.

با توجه به اینکه بسیاری از فرایند­های بیماری­ زا با تغییر پروفایل مولکولی و یا تغییر رفتار سلولی قبل از آثار آناتومی مشخص می­شود، این روش موارد زیر را فراهم می­ آورد.

·        امکان تشخیص سریع بیماری

·        تشخیص با دقت بیشتر از سطح بیماری

·        توانایی نمایش تأثیر عامل درمانی

·        بهبود درک ما از برهمکنش سلول با محیط اطراف

بنابراین قابل پیش‌بینی است که آینده تصویربرداری، تصویربرداری مولکولی باشد. در آزمایشگاه پیش ­بالینی امکان تصویربرداری مولکولی با توجه به ماده سنتز شده توسط پژوهشگر با مدالیته ­هایی نظیر میکروسی­تی، میکرو پِت، میکرو اسپکت و اپتیک قابل نمایش می­باشد.