HiReSPECTیک سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی با رزلوشن بالا می باشد.

این سیستم با قابلیت های چند منظوره و هم چنین ارائه بهترین عملکرد موجود برای تصویر برداری در تحقیقات پیش کلینیکی ، در عین حال برای مقاصدی از جمله تحقیقات دانشگاهی ، ساخت و ارتقای دارو مورد استفاده قرار می گیرد.

HiReSPECT یک سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی کوچک دو هده می باشد که تصاویر درون تنی سه بعدی با رزولوشن بالا از عملکرد فیزیولوژیکی حیوانات ازمایشگاهی کوچک را ارائه می کند.

کاربردها:

تصویربرداری از حیوانات کوچک یک زمینه ی مطالعاتی نوین است که در شاخه های مطالعاتی مختلف بیومدیکال مانند عصب شناسی،آنکولوژی،قلب و عروق،ایمونولوژی و زیست شناسی کاربرد دارد. شرکت های داروسازی و مراکز تحقیقاتی می توانند از مزایای استفاده از دستگاه اسپکت بهره مند گردند که این مهم از طریق تسریع نمودن بهبود داروها و مارکرهای زیستی و بدست اوردن نتایج درون تنی قابل اعتماد تر و امکان طراحی مطالعاتی مقرون به صرفه حاصل می گردد.

 

photo_2017-08-20_16-55-03

 

تصویر قلب موش با استفاده از اسکنر HiReSPECT و تزریق رادیو داروی 99mTc-MIBI. تصویربرداری با تزریق رادیو داروی 99mTc-MIBI روش تشخیصی اولیه از ناهنجارهای قلب در تصویر برداریهای قلبی عروقی است.

 

4

 

تصویر کبد موش با استفاده از اسکنرHiReSPECT و تزریق رادیو داروی Tc-MAA. تصویربرداری با تزریق رادیو داروی Tc-MAA روش تشخیصی اولیه سرطانهای متاستاتیک کبد می باشد.

 

5

 

تصویرپلنار از تیروئید موش با استفاده از اسکنرHiReSPECT و تزریق رادیو داروی 99mTcO4-. بر اساس گزارشها از تفسیر اسکن تیروئید)به عنوان یکی از کوچکترین ارگانهای موش( ، در تصاویر لوبهای تیروئید به خوبی نشان داده شده و از همدیگر تمیز داده می شوند.

 

6

 

بازسازی تصویر در HiReSPECT

دستگاه HiReSPECT از یک الگوریتم جدید بازسازی تصویر تکرار شونده استفاده می کند که ویژگی این الگوریتم درصد قابل تنظیم بازیابی رزولوشن با استفاده از مدل کردن دقیق تابع پاسخ اشکار ساز کولیماتور می باشد.

تصاویر فانتوم ماکرو دلوکس قبل و بعد از بازیابی رزولوشن.

 

1

 

تصویر موش با استفاده از اسکنرHiReSPECT و تزریق رادیو داروی 99mTc-MDP.

تصویربرداری با تزریق رادیو داروی Tc-MDP اولین انتخاب برای تشخیص متاستازهای استخوانی در سرطان می باشد.

 

2

 

تصویر موش با استفاده از اسکنرHiReSPECT و تزریق رادیو داروی 99mTc-DMSA

تصویربرداری با تزریق رادیو داروی 99mTc-DMSA روش تشخیصی اولیه renal scintigraphy می باشد.

 

3