SURGEOSIGHT

دستگاه گاما کمرای قابل حمل، یک دوربین کوچک قابل حمل است که جهت تصویربرداری دو بعدی پزشکی هسته ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و قابلیت تصویربرداری از رادیوایزوتوپهای ساطع کننده پرتو گاما را دارد.

این سیستم ، توزیع رادیوداروی تزریق شده در بدن موجودات را به صورت دو بعدی نشان می‌دهد. قابلیت حمل و انتقال این دستگاه، یکی ازمهم ترین ویژگی های آن بوده که امکان تصویربرداری از مواد پرتوزا را در شرایط متفاوت مکانی فراهم خواهد کرد.

از کاربردهای این سیستم تصویربرداری میتوان به اسکن تیروئید لنفوسکتینگرافی پیش از جراحی و همچنین بررسی گره‌های لنفاوی منتقل شده در حین جراحی اشاره نمود. از لنفوسینتیگرافی و بافت برداری گره های لنفاوی نگهدارنده به عنوان ابزاری در نشان دادن گستره ی بافت های بیمار و آسیب دیده استفاده می‌کنند. حضور یا عدم حضور گره‌های لنفاوی منطقه ای اغلب در تشخیص و درمان بسیاری از تومورهای بدخیم به پزشکان کمک می کند.به عبارت بهتر این دستگاه می تواند نقش ((چشم جراحان)) در اتاق عمل را بازی کند.

قابلیت های دستگاه SURGEOSIGHT

  • لنفوسيتينگ قبل از عمل جراحی
  • تشخیص سکته مغزی
  • جراحی کنترل از راه دور _ رادیویی
  • اسکن تیروئید
  • تصویربرداری از بافت ها و ارگان های کوچک
  • تشخیص sentinel node در جراحی داخلی

 

مشخصات دستگاه SURGEOSIGHT

  •  تعداد پیکسل های آشکارساز:36 *36
  • اندازه میدان :42 میلیمتر *42 میلیمتر
  • روزلوشن فضایی:2.6 میلی متر