آیا از دانشگاه دیگری هم می توان برای بازدید از آزمایشگاه آمد؟

بله آزمایشگاه پیش بالینی پذیرای تمام محققان ارجمند از سراسر ایران می باشد.

 

 آیا دستگاه میکرو سی تی راه اندازی شده و خدمات تصویربرداری ارائه می شود یا خیر؟

بله .این دستگاه راه اندازی شده است و در زمینه مطالعات غیرتهاجمی و دقیق مغز موش کاربرد فراوانی دارد.

 

آیا برای ثبت پروژه نیازی به مراجعه حضوری وجود دارد؟
خیر .برای انجام امور مربوط به ثبت پروژه نیازی به مراجعه حضوری در گام نخست نمی باشد .به لینک داده شده برای دریافت فرم ثبت پروژه مراجعه نمایید.
لینک ثبت پروژه

 

آیا برای شرکت در ژورنال کلاب ها ثبت نام ضروری می باشد؟
بله برای شرکت در این جلسه نیاز به ثبت نام و تایید ثبت نام شما خواهد بود .