شناخت جهان شگرف و تحسین برانگیز سلول­ها نیاز به بررسی­های مورفولوژیکی، رفتاری، مولکولی، رشد و تعامل آن‌ها با یکدیگر دارد. قبل از بررسی‌های علمی در شرایط درون تنی یا  in vivo  نیاز به بررسی سلولی در شرایط برون تنی  یا in vitro می­باشد. برای کشت سلول نیاز به امکاناتی می­باشد که شرایط رشد و تکثیر و نگهداری سلول‌ها با تجهیزات موردنیاز انجام گیرد. کشت سلولی به عنوان یک سیستم نمونه ای برای مطالعه بیولوژی سلول های بنیادی و بیوشیمی ، مطالعه تعامل بین سلول ها و عوامل ایجاد کننده بیماری مانند باکتری ها ، ویروس ها ، بررسی اثر داروها ، مطالعه روند افزایش سن یا پیری و ...  میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

عمده خدمات آزمایشگاه کشت سلول در آزمایشگاه پیش بالینی  شامل موارد زیر خواهد بود:

  • جداسازی و کشت سلول‌های نرمال و سرطانی
  • نگهداری طولانی مدت آن‌ها
  • سنجش بقای سلول و مداخله‌های دارویی
  • نشان‌دار کردن سلول‌ها برای دستگاه‌های مختلف تصویربرداری