خدمات تصویربرداری مرتبط با هر کدام از مدالیته‌های تصویربرداری در حوزه پیش‌بالینی

 • بررسی متابولیسم با سیستم تصویربرداری پت
 • بررسی عملکرد ارگان ها با سیستم تصویربرداری اسپکت
 • تصویربرداری بیولوژیکی
 • استخراج آناتومی حیوانات آزمایشگاهی با سیستم میکرو سی تی
 • میکرو سی تی دو انرژی (Dual energy micro CT)
 • جداسازی مواد بیولوژیک
 • تشخیص ترکیبات مواد
 • تهیه نقشه غلظت مواد کنتراست زا
 • کاربرد‌های مختلف بیومدیکال مانند عصب‌شناسی ،ایمونولوژی و زیست‌شناسی
 • بررسی کیت‌های رادیو دارویی جهت مراکز پزشکی هسته ای
 • مطالعه فرآیندهای سلولی و مولکولی مربوط به بیماری در حیوانات زنده
 • تشخیص سرطان و بررسی روند درمان
 • تشخیص تومور و اندازه‌گیری دقیق سایز تومور
 • بیماری‌های قلب و عروقی
 • تصویربرداری ارگان‌های مختلف بدن مانند کلیه ، مغز ،استخوان،کبد،معده ،طحال و قلب
 • تشخیص بیماری های عفونی و التهاب‌ها
 • علوم اعصاب
 • مطالعات استخوانی، آرتروز، پوکی استخوان و ...
 • ایمونولوژی
 • بیان ژن
 • دارورسانی
 • درمان‌های دارویی
 • چگونگی توزیع داروها
 • درمان سلول‌های بنیادی

انجام آنالیزهای تصویر کمی و کیفی با استفاده از نرم افزارهای معتبر

خدمات مرتبط با آزمایشگاه‌های شیمی و رادیو‌شیمی

 • اختصاص فضای آزمایشگاهی به محققین برای جداسازی سلول‌های آغشته به مواد رادیو‌اکتیو
 • اختصاص فضای آزمایشگاهی به محققین جهت استخراج کردن DNA و پروتئین از حیوان هایی که آغشته به مواد رادیو اکتیو باشند
 • فراهم آوردن بستری برای تغییرات شیمیایی مورد نیاز محقق مانند پروب‌ها پیش از تزریق به حیوان

خدمات مرتبط با نگهداری حیوانات، جراحی و ایجاد مدل‌های حیوانی

 • مدل‌های مرتبط با مغز و سیستم عصبی
 • مدل‌های مرتبط با سیستم قلب و عروق
 • مدل‌های مرتبط با دستگاه گوارش
 • مدل‌های مرتبط با پوست
 • انواع مدل‌های سرطان

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در هر کدام از بخش‌های تصویربرداری

برای آگاهی از نحوه ثبت نام به فایل راهنمای عضویت در سایت مراجعه نمایید.