27 خرداد 1399 | 337 بازدید

بیهوشی بر کیفیت تصاویر پت حیوانی بدست آمده با رادیوداروی FDG در مدل های تومور ریوی موثر است.

نتایج تحقیق نشان داد در بین گروه های مورد بررسی، جذب رادیو دارو در گروه تحت بیهوشی با داروی ایزوفلورین (2 درصد) در قلب، بیش از سایر گروه ها بوده است و در گروه تحت بیهوشی با ایزوفلورین (0.5 درصد)، جذب رادیو دارو در قلب و جداره قفسه سینه کمترین میزان را داشته است. همچنین در بین گروه های حامل تومور، گروه تحت بیهوشی با این دوز از داروی ایزوفلورین، تومور با اندازه 2mm به وضوح مشخص بود. در نتیجه پروتکل پیشنهادی این تحقیق برای تصویربرداری متاستاز ریه 18F-FDG PET از حیوانات کوچک، شامل Fast بودن حیوان ، گرم نگه داشتن محیط حیوان و بیهوشی با داروی ایزوفلورین (0.5 درصد) می باشد.
26 خرداد 1399 | 267 بازدید

تصویربرداری از تومورهای روده با استفاده از اینتگرین αvβ3 توسط تصویربرداری فلورسنت در مدل های پیش بالینی امکان پذیر می باشد.

در انجام پژوهشی، امکان تصویربرداری اپتیک از داخل بدن و از تومورهای روده با ارزیابی وقوع و پیشرفت سرطان زایی فراهم شده است. محققین در این پژوهش اعلام کرده اند که علیرغم اطلاعات کم درمورد تشخیص تومورهای روده با پروب های فلورسانت و اپتیکی می توان از اینتگرین αvβ3 توسط FMT برای مانیتورینگ رشد تومور استفاده کرد.
25 خرداد 1399 | 388 بازدید

استفاده از مواد حاجب بر پایه لیپوزوم، تصویربرداری میکرو سی‌تی از قلب موش را بهبود می بخشد.

سنتز ماده حاجب انسانی با لیپوزوم باعث ماندگارى طولانی مدت تر در سیستم گردش خون حیوان مى شود. محققان نشان دادند که ماده حاجب ید دار بر پایه لیپوزوم مدت زمان زیادی در خون حیوان حضور دارد و تضعیف بالایی از خود نشان می‌دهد که رگ‌های در حد میکرومتر را مى تواند آشکار کند و چون هیچ‌گونه پاک‌سازی از کلیه وجود ندارد برای تصویربرداری از سیستم گردش خون حیوان بسیار مناسب می‌باشد.
04 خرداد 1399 | 287 بازدید

تشخیص عفونت های باکتریایی به صورت Real Time و جایگزینی برای استفاده بیش از اندازه از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف در عفونت های مقاوم با روش تصویر برداری PET

محققان مرکز تحقیقاتی جان هاپکینز روشی برای شناسایی و پایش عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی مهلک ابداع کرده اند.در همین رابطه متخصص بیماری های عفونی مرکز جان هاپکینز با بیان اینکه تیم تحقیقاتی آنها در این مرکز سیستمی را تعبیه کرده اند که ضمن مکان یابی دقیق عفونت ها این امکان را می دهد که بتوان به صورت Real Time فعالیت باکتریایی را ردیابی کرد و بازخورد بسیار سریعی از نحوه پاسخ باکتری به آنتی بیوتیک گرفت.
02 اردیبهشت 1399 | 240 بازدید

ردیابی داروی درمان اختلالات کلیوی با استفاده از تکنیک تصویربرداری BOLD-MRI

سرلاکسین (Serelaxin) به عنوان داروی بالقوه برای درمان اختلالات کلیوی ناشی از سیروز
25 اسفند 1398 | 459 بازدید

بررسی اثرات عصبی(CNS) ناشی از عفونت کرونای انسانی) HCoV (با مدل سازی حیوانی و تصویربرداری Bioluminescence و بررسی همزمان آن با اثرات مثبت داروی کلروکین

تا چندی پیش اطلاعات کمی درباره ی پیشروی عفونت کرونا ویروس انسانی در سیستم عصبی انسان در دسترس بود و در حال حاضر هیچ داروی موثری برای درمان این بیماران موجود نیست،لذا توسعه یک مدل سازی حیوانی تسهیل شده و قابل مشاهده برای درک همانندسازی ویروس و بررسی استراتژی های درمان ضروری می باشد.
07 اسفند 1398 | 441 بازدید

تصویربرداری به وسیله دو روش پرکاربرد در زمینه تولید دارو

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای ارائه خدمات تصویربرداری به محققین حوزه مطالعات پیش بالینی، از تصویربرداری بوسیله دو روش پرکاربرد در زمینه های تولید داروهای جدید جهت بیماریهای ریوی و همچنین تشخیص و درمان تومور مغزی خبر داد
07 اسفند 1398 | 485 بازدید

دستگاه اسکنر کروماتوگرافی لایه نازک پرتوی(RTLC) در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران نصب و راه اندازی شد

نصب دستگاه ساخت ایران Radio Thin Layer Chromatography (RTLC)-scanner در آزمایشگاه پیش‌بالینی با هدف ارائه خدمات بهتر به دانش پژوهان علوم مرتبط با مطالعات تصویربرداری پیش‌بالینی صورت گرفته است.
27 بهمن 1398 | 310 بازدید

بازدید دکتر صالحی معاونت نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی ریاست جمهوری از آزمایشگاه پیش بالینی

دکتر صالحی معاونت نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی ریاست جمهوری از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 98/11/27 بازدید نمودند.