22 تیر 1399 | 468 بازدید

از نانو ذرات جدیدی در تصویربرداری پیش بالینی استفاده می شود.

نانوذرات نسبت به داروهای ماده حاجب با مولکول‌های کوچک، مزیت های زیادی مانند زمان اقامت طولانی در خون، پتانسیل ردیابی سلولی و کاربردهای تصویربرداری هدفمند را دارند. علاوه براین، به دلیل وجود جمعیت رو به رشد بیماران مبتلا به اختلال کلیوی و بیماران حساس به ماده حاجب یددار، نیاز به داروهای ماده حاجب CT جدید احساس می شود. در این مقاله ی مروری، کورمود و همکارانش اصول شکل گیری تصویر CT و تولید ماده حاجب CT را مورد بحث قرار می دهند.
17 تیر 1399 | 282 بازدید

از بیماری های سیستم عصبی مرکزی (آلزایمر) تصویربرداری شده است.

پروب های جدیدی برای تصویربرداری SPECT تولید شده است که در چندین تحقیق بر روی مدل های موشی آلزایمر مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش محققین مشتقات پیریدیل بنزوفوران را که با 123-I نشان گذاری شده و تجمع پلاک های Aβ در مغز موش Tg2576 که توسط SPECT / CT تصویربرداری شده را مورد بررسی قرارداده اند و اتورادیوگرافی از آن تهیه شده است.
16 تیر 1399 | 245 بازدید

پروب هایی برای تصویربرداری اپتیکی از عفونت های باکتریایی در مدل های in vivo طراحی شده است

تصویربرداری مستقیم از باکتری ها، تشخیص دقیق و نظارت بر بیماری و پاسخ به درمان را در زمان واقعی فراهم می کند. اخیرا در زمینه تصویربرداری اپتیکی از عفونت پیشرفت هایی در طراحی پروب خاص و فلوروفور به وجود آمده است و تصویربرداری اپتیکی از عفونت به یک روش ممکن برای تشخیص دقیق در کلینیک تبدیل شده است.
15 تیر 1399 | 277 بازدید

از میکرو سی تی در درمان و تصویربرداری های tumorogenesis استفاده می شود

در سال 2010 در طی پژوهشی محققین برای بهره برداری بیشتر از قابلیت‌های تصویربرداری‌ها، دو مدالیته micro-CT و micro-DSA را در یک سیستم واحد ترکیب کردند تا داده‌های مورفولوژیکی و عملکردی را از تومور به طور هم زمان بدست آورند. سپس مشخصات این سیستم را به طور کامل در مقاله شان شرح دادند. این روش تصویربرداری می تواند برای درک بهتر آنژیوژنز تومور مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ای برای ارزیابی روش‌های درمانی ضد رگ زایی (anti-angiogenic) باشد.
09 تیر 1399 | 314 بازدید

ترکیب روش های تصویربرداری سبب مطالعات دقیق تری در زمینه پیش بالینی می شود

ترکیبی از روش های تصویربرداری با وضوح بالا مانند micro CT با micro SPECT هم اطلاعات آناتومیکی و هم عملکردی را در اختیار محققین قرار می دهد و در بررسی طیف وسیعی از شرایط مانند انکولوژی، اختلالات قلبی عروقی، عصب شناسی و التهاب مفید است.
08 تیر 1399 | 275 بازدید

با استفاده از تصویربرداری اپتیکی پیش بالینی امکان برای بررسی پاتوژنز، درمان جدید و تشخیص در برابر عفونت ارتوپدی فراهم شده است

در این پژهش، FLI در مدل های حیوانی پیش بالینی، برای تشخیص پروتئین ها یا سلول های لیبل دار شده با فلورسنت، (اغلب در موش های طراحی شده برای نشان دادن فلورسنت) استفاده شده است تا بتوانند فرآیندهای مربوط به میزبان را درک کنند و یا به عنوان یک روش جدید برای تشخیص عفونت، پروب های فلورسنت نزدیک به مادون قرمز تزریقی را تشخیص دهند.
07 تیر 1399 | 341 بازدید

با به کاربردن مواد حاجب در تصویربرداری میکروسیتی، روشی جدید جهت تصویربرداری عروق مغزی با رزولوشن بالاتر حاصل شده است.

مورفولوژی عروق مغزی و بسیاری از آناستوموزهای گردش خون در مغز منجر به تغییرات بسیار بالایی در میزان رگ‌های خونی حاوی ماده حاجب می‌شود و بسیاری از عروق اصلی که خون را به مغزمیانی و مغز خلفی پرفیوز می‌کنند، در تصاویر میکرو سی ‌تی به‌دست‌آمده از نمونه قابل ‌مشاهده نیستند. در این پژوهش، با استفاده از مواد حاجب در تصویربرداری میکروسیتی، تصاویر سه بعدی عروق مغزی با رزولوشن بالاتر به دست آمده است.
03 تیر 1399 | 333 بازدید

استفاده همزمان از سیستم های تصویربرداری در مطالعات پیش بالینی امکان مطالعات دقیق تری را فراهم می کند.

استفاده همزمان از سیستم های تصویربرداری در مطالعات پیش بالینی امکان مطالعات دقیق تری را فراهم می کند استفاده از سیستم های تصویربرداری در مطالعات پیش بالینی این امکان را فراهم می کند که محققین بر روی بیماری ها مطالعات دقیق تری از قبیل تشخیص به موقع، پاسخ به درمان و پیشرفت بیماری در سطح مولکولی، انجام دهند.
02 تیر 1399 | 260 بازدید

تصویربرداری بایولومینسانس توزیع و نحوه تکثیر عفونت ناشی از کورونا ویروس در موش را بصورت غیرتهاجمی نشان می دهد.

تصویربرداری بیولومینسانس (BLI) یک روش جدید قدرتمند برای بررسی انتشار ویروس در بدن حیوانات زنده است. از این روش برای نظارت بر پیشرفت مکانی و زمانی عفونت کبدی کورونا ویروس در موش ها (MHV) با استفاده از ویروس های بیان کننده لوسیفراز استفاده می شود. تصویربرداری بیولومینسانس مکان های جدید آناتومیکی تکثیر ویروس را مشخص کرد وعلاوه بر این، نشان داده شد که انتشار MHV به پروتئین میله ای ویروس وابسته است. همچنین نتایج این بررسی، پتانسیل BLI را برای مطالعه و بررسی کورونا ویروس نشان می دهد.
01 تیر 1399 | 280 بازدید

ترکیبات جدید طلا بر پایه لیپوزوم، تصویربرداری از عروق حیوانات آزمایشگاهی با استفاده از سیستم میکرو سی‌تی را بهبود می بخشد.

در مطالعه‌ای محققان یک ماده حاجب با ترکیبات طلا بر پایه لیپوزوم را سنتز کرده اند که مدت‌ زمان زیادی در بدن حیوان حضور دارد. پژوهشگران این ماده حاجب را با عدد اتمی بالا از لانتانید ها (erbium) پیشنهاد داده اند که جذب بالایی در مورد طیف‌های مورداستفاده برای میکرو سی‌تی نشان می دهد. استفاده از ماده حاجب معرفی‌شده توسط این محققین، به تصویر کشیدن و کمی سازی چگالی و ساختار میکروسکوپی رگ ها را حتی در نزدیکی استخوان تسهیل می‌کند. لبه K اربیوم، استفاده از این ماده حاجب را برای بسیاری از تحقیقات پیش بالینی نظیر بیماری‌های musculoskeletal, oncological, cardiovascular ,neurovascular مناسب می‌سازد.