25 تیر 1397 | 1166 بازدید

بازدید اساتید هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اساتید هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 97/4/25 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند.
22 تیر 1397 | 296 بازدید

بازدید مدیریت توسعه و فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیریت توسعه و فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 97/4/19 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.
20 تیر 1397 | 612 بازدید

بازدید دانشجویان پزشکی اوکراین از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجویان پزشکی اوکراین به همراه جناب آقای دکتر نیما رضایی (عضو هیات علمی گروه ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ 97/4/20 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.
19 تیر 1397 | 374 بازدید

بازدید اعضای هیات علمی پژوهشکده ابن سینا از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضای هیات علمی پژوهشکده ابن سینا در تاریخ 17/4/97 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.
19 تیر 1397 | 972 بازدید

بازدید گروه تحقیق و توسعه شرکت پارس ایزوتوپ از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه تحقیق و توسعه شرکت پارس ایزوتوپ از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/4/19 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.
03 تیر 1397 | 355 بازدید

بازدید نماینده مرکز پزشکی دانشگاه Erasmus MC هلند از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نماینده مرکز پزشکی دانشگاه Erasmus MC هلند در تاریخ 97/4/4 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.
31 خرداد 1397 | 321 بازدید

برگزاری اولین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

اولین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/3/30 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
30 خرداد 1397 | 403 بازدید

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/3/29 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
29 خرداد 1397 | 1195 بازدید

بازدید ریاست و گروه علمی شرکت پارس ایزوتوپ از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ریاست محترم و گروه علمی شرکت پارس ایزوتوپ در تاریخ 97/3/28 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.
23 خرداد 1397 | 459 بازدید

بازدید مدیر پروژه شرکت TPH آلمان از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر شولیان (مدیر پروژه شرکت TPH آلمان) از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/3/23 بازدید به عمل آوردند. با توجه به بازدیدهایی که ایشان تاکنون از سایر مراکز داشتند، اظهار داشتند تجهیزات آزمایشگاه پیش بالینی در سطح بالایی قرار دارند و قابل رقابت با سایر مراکز می باشند.