12 شهریور 1396 | 2116 بازدید

بازدید دکتر شریف زاده ریاست محترم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از پژوهشگران حوزه ی داروسازی از آزمایشگاه پیش بالینی

دکتر شریف زاده ریاست محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران به همراه جمعی از پژوهشگران حوزه ی علوم داروسازی از آزمایشگاه پیش بالینی دیدن کردند. در این بازدید دکتر شریف از گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت راه اندازی آزمایشگاه توضیحاتی را درباره ی مجموعه آزمایشگاه های شیمی و تصویربرداری ارائه کردند و درباره ی اهمیت آزمایش های پیش بالینی صحبت کردند.
12 شهریور 1396 | 1365 بازدید

بازدید دکتر سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو به همراه اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی،مشهد و کرمان

در این بازدید دکتر سرکار دبیر ستاد فناوری نانو و گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد و کرمان از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند و دکتر احسان شریف از گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت راه اندازی آزمایشگاه توضیحاتی را در مورد بخش های مختلف آزمایشگاه ارائه دادند.
11 مرداد 1396 | 882 بازدید

بازدید وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آزمایشگاه پیش بالینی

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر سورنا ستاری، معاونت محترم علمی و فناوری ریئس جمهور و هیئت همراه در تاریخ 11 مرداد ماه 1396 از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.
18 تیر 1396 | 1439 بازدید

آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران به بهره برداری رسید

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به بهره برداری رسید.