22 آبان 1400 | 49 بازدید

مصاحبه دکتر احسان شریف پاقلعه معاون علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی با روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

راه‌اندازی باشگاه پژوهشگران با مشارکت تیمی جوان در آزمایشگاه پیش بالینی دکتر احسان شریف پاقلعه: تمام دستگاه‌های تصویربرداری آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخت شرکت‌های دانش‌بنیان این دانشگاه است معاون علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه، با تاکید بر اینکه تصویربرداری مولکولی می‌تواند به‌عنوان تخته پرش ما باشد که از فاز پیش بالینی به سمت فاز بالینی بر روی انسان حرکت کنیم، گفت: نهمین آزمایشگاه در جهان هستیم که این خدمات را ارائه می‌دهیم.
12 آبان 1400 | 236 بازدید

50 درصد تخفیف ثبت پروژه برای استفاده از خدمات آزمایشگاه پیش‌بالینی به مناسبت روز جهانی فیزیک پزشکی

50 درصد تخفیف ثبت پروژه برای استفاده از خدمات آزمایشگاه پیش‌بالینی به مناسبت روز جهانی فیزیک پزشکی به مدت 2 هفته
04 آبان 1400 | 51 بازدید

40 درصد تخفیف فصل پاییز شبکه آزمایشگاهی برای انجام پروژه

ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
14 مهر 1400 | 118 بازدید

بازدید دکتر قناعتی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی

بازدید دکتر قناعتی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی در تاریخ 12 مهر ماه 1400
12 مهر 1400 | 124 بازدید

استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه پيش‌بالینی به مدت دو ماه

استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه پيش‌بالینی به مدت دو ماه به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید
28 شهریور 1400 | 159 بازدید

استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه رادیوشیمی آزمایشگاه پيش‌بالینی به مدت دو ماه

استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه رادیوشیمی آزمایشگاه پيش‌بالینی به مدت دو ماه به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید
26 تیر 1400 | 215 بازدید

بازدید جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز از آزمایشگاه پیش بالینی

جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ چهارشنبه 23 تیر ماه 1400 بازدید کردند.