23 آذر 1401 | 253 بازدید

خدمات و آزمایشگاه‌های جدید در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی شد

آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت هفته پژوهش با رونمایی از 5 خدمت خود شرایط ویژه‌ای را برای ثبت زودهنگام پروژه‌ها برای پژوهشگران در نظر گرفته است.
16 آبان 1401 | 159 بازدید

50 درصد تخفیف ثبت پروژه برای استفاده از خدمات آزمایشگاه پیش‌بالینی از روز جهانی فیزیک پزشکی و رادیولوژی تا روز پژوهش

50 درصد تخفیف ثبت پروژه برای استفاده از خدمات آزمایشگاه پیش‌بالینی، از روز جهانی فیزیک پزشکی و رادیولوژی تا روز پژوهش (تا سقف 10 میلیون تومان)