دکتر محمدرضا آی

دکتر محمدرضا آی

دکتری مهندسی هسته ای، دکتری فیزیک پزشکی
رئیس آزمایشگاه
دکتر حسین قدیری

دکتر حسین قدیری

دکتری فیزیک پزشکی
معاون اجرایی
دکتر احسان شریف پاقلعه

دکتر احسان شریف پاقلعه

دکتری ایمونولوژی
معاون علمی و فناوری
سوده سماوات

سوده سماوات

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
مدیر امور اداری
راضیه سلگی

راضیه سلگی

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی مولکولی، کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مدیر امور آزمایشگاه ها
نسرین حسین زاده

نسرین حسین زاده

کارشناسی شیمی
مدیر امور ارتباط با مشتریان (CRM)
لیلا اشرفی

لیلا اشرفی

کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی
مدیر آموزش و ترویج
میلاد رحیم پور

میلاد رحیم پور

کارشناسی ارشد فیزیولوژی
کارشناس تصویربرداری
عبدالوحید صادق نژاد

عبدالوحید صادق نژاد

کارشناسی ارشد ایمونولوژی
کارشناس آزمایشگاه
هلیا گیویان

هلیا گیویان

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
کارشناس پردازش تصویر (پاره وقت)
طاهره خانی

طاهره خانی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
کارشناس تصویربرداری (پاره وقت)
حجت ممی زاده

حجت ممی زاده

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
کارشناس تصویربرداری (پاره وقت)
مریم السادات تنکابنی

مریم السادات تنکابنی

کارشناسی ارشد شیمی آلی
کارشناس ترویج (پاره وقت)
زهرا قدیری

زهرا قدیری

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
مدیر روابط عمومی (پاره وقت)
دکتر زهرا حیدری

دکتر زهرا حیدری

دکتری شیمی
مسئول آزمایشگاه شیمی
بنفشه رحیمی

بنفشه رحیمی

کارشناسی ارشد شیمی آلی
کارشناس ترویج (پاره وقت)
حسام خرازی

حسام خرازی

مسئول IT (پاره وقت)