SPECT چیست؟

 • مخفف Single Photon Emission Tomography
 • یکی از سیستم های تصویربرداری پزشکی هسته ای
 • امکان تصویربرداری از حیوانات آزمایشگاهی (موش و رت)
 • قادر به تصویربرداری توموگرافیک و دوبعدی
 • استفاده از رادیوداروهای ساطع کننده فوتون مانند 99-mTc در این مدالیته تصویربرداری
 • ایجاد تصاویر عملکردی از بافت های زنده با استفاده از کیت های ویژه تصویربرداری هر ارگان (in vivo)
 • امکان تصویربرداری با رزلوشن 1.8 میلیمتر در تصویربرداری سه بعدی
 • امکان تصویربرداری با رزلوشن 1.5 میلیمتر در تصویربرداری دو بعدی
SPECT

کاربرد SPECT چیست؟

 • بررسی میزان خونرسانی به بافت های بدن
 • بررسی عملکرد ارگان های مختلف
 • بررسی میزان اثربخشی داروها
 • رهیابی دارو ها و سلول¬ها
 • تغییرات فیزیولوژیک بافت ها

چند نمونه اسکن تصویربرداری SPECT، از پروژه های تحقیقاتی محققین آزمایشگاه پیش بالینی

تصویربرداری از بافت های کلیه در موش
SPECT Imaging | Radio tracer: 99-mTc

تصویربرداری از بافت های کلیه در موش

Mice Liver | SPECT Imaging | Radio tracer: Labeled Tc-99SPECT Imaging | Rat Heart | Radio tracer : TC-MIBIخدمات آنالیز تصاویر

آنالیز کیفی تصاویر

 • توزیع رادیوداروها MIP))
 • توزیع رادیودارو gif))
 • توزیع رادیودارو (تصویر محوری، Sagittal و Coronal)

آنالیز کمی تصویر

 • RBR (نسبت ناحیه مورد نظر به پس زمینه)
 • جذب نسبی
 • حجم ناحیه
SPECT services

خدمات آموزشی مرتبط با سیستم تصویربرداری SPECT

عنوان معرفی دوره تصویر
TPCF Imaging School دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری SPECT و کاربردهای آن TPCF Imaging School
جهت دسترسی به تمام رویدادهای آموزشی آزمایشگاه پیش بالینی کلیک نمایید.