FluoVision چیست؟

 • تصویربرداری اپتیکی و یا فلورسنت
 • امکان تصویربرداری از حیوانات آزمایشگاهی (موش و رت)
 • امکان تصویربرداری دو بعدی
 • استفاده از انواع مولکول های فلورسنت و نانوذرات و کوانتوم دات ها در این مدالیته تصویربرداری
 • ایجاد تصاویر عملکردی از بافت های زنده (in vivo)
 • امکان تصویربرداری از ارگان (ex vivo)
 • امکان تصویربرداری با رزلوشن 0.5 میلیمتر
 • میدان دید (FOV): 12×12 cm
 • طول موج LEDها (nm): 390, 460, 485, 630
 • فیلترهای انتشار فلورسانس (nm): 450/40, 500/40, 540/10, 560/10, 700/40, 800/40

optic1 optic2

کاربرد ها

 • بررسی عملکرد اعضای مختلف
 • بررسی میزان اثربخشی داروها
 • رهیابی داروها، ژن ها و سلول ها
 • بررسی چگونگی میزان توزیع داروها

چند نمونه اسکن تصویربرداری FluoVision، از پروژه های تحقیقاتی محققین آزمایشگاه پیش بالینی

تصویربرداری از ارگان ها

تصویربرداری از ارگان ها

تصویر optic-xray

تصویر optic-xray

تصویر ex vivo از روده

تصویر ex vivo از روده

خدمات آنالیز تصاویر

 • Image adjustment
 • Fluorescent intensity
 • Mean Fluorescence Intensity
 • Relative Intensity
 • Optic-Xray


نمونه گزارش تصویربرداری نوری:

نمونه گزارش تصویربرداری نوری

خدمات آموزشی مرتبط با سیستم تصویربرداری اپتیک

عنوان معرفی دوره تصویر
TPCF Imaging School دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری نوری و کاربردهای آن TPCF Imaging School
جهت دسترسی به تمام رویدادهای آموزشی آزمایشگاه پیش بالینی کلیک نمایید.