Neuroscience Group

در گروه علوم اعصاب، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند US، SPECT، PET، OPTICAL و MRI در حوزه عصب شناسی است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه عصب شناسی استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

گروه علوم اعصاب
آقای دکتر محمد فرج لی عباسی
(منتور گروه)
  • متخصص جراحی دامپزشکی
  • مرکز تحقیقات علوم اعصاب، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر احمدی نوربخش

اعضای گروه علوم اعصاب

user
سینا دلشاد نماینده گروه
user
حیدر فدویان
user
ساغر شمس
user
فرشاد سرلک
user
فاطمه زهرا سید کلبادی
user
امیرعلی عالی
user
سینا دلشاد

میزان پیشروی گروه در فازها

  • آغاز فعالیت گروه: 28 آذر 1398
  • آغاز فاز اول: 15 شهریور 1400
  • پایان فاز اول: 12 آبان 1400
  • آغاز فازدوم: 17 آبان 1400
phase 4
0%
phase 3
0%
phase 2
10%
phase 1
100%

جهت پیوستن به تیم مدلسازی حیوانات کوچک آزمایشگاهی لینک زیر را دنبال کنید:

ثبت نام