Cell Therapy Group

در گروه سلول درمانی، تیم به جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه ی سلول درمانی استفاده می شود، می پردازد و نیز به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند US، SPECT، PET، OPTICAL و MRI در این حوزه می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

گروه سلول درمانی
آقای دکتر احسان شریف پاقلعه
(منتور گروه)
  • فوق دکتری تصویربرداری ایمونولوژی
  • معاون علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی
  • عضو هیات علمی گروه ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو هیات علمی دانشگاه کینگز کالج لندن
دکتر احمدی نوربخش

اعضای گروه سلول درمانی

user
عبدالوحید صادق نژاد نماینده گروه
user
زهرا شکری ورنیاب
user
نسرین کاکایی
user
فربد قبادی نژاد
user
سارا منشی زاده
user
عبدالوحید صادق نژاد

میزان پیشروی گروه در فازها

  • آغاز فعالیت گروه: 28 آذر 1398
  • آغاز فاز اول: 1 مهر 1399
  • پایان فاز اول: 1 آبان 1399
  • آغاز فاز دوم: 1مهر 1399
  • پایان فاز دوم: 10 آبان 1399
  • آغاز فاز سوم : 10 آبان 1399
phase 4
0%
phase 3
40%
phase 2
100%
phase 1
100%

جهت پیوستن به تیم مدلسازی حیوانات کوچک آزمایشگاهی لینک زیر را دنبال کنید:

ثبت نام