Cardiovascular Diseases Group

در گروه بیماری های قلبی و عروقی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند US، SPECT، PET، OPTICAL و MRI در حوزه ی بیماری های قلبی و عروقی است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه بیماری های قلبی و عروقی استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

گروه بیماری های قلبی و عروقی
خانم دکتر سارا پهلوان
(منتور گروه)
  • دکتری تخصصی الکتروفیزیولوژی،
  • استادیار گروه تحقیقاتی قلب و عروق پژوهشگاه رویان
دکتر احمدی نوربخش

اعضای گروه بیماری های قلبی و عروقی

user
آرین قنادی کریمی نماینده گروه
user
یاسمن کلهر
user
آرین قنادی کریمی

میزان پیشروی گروه در فازها

  • آغاز فعالیت گروه: 28 آذر 1398
  • آغاز فاز اول: 15 شهریور 1400
phase 4
0%
phase 3
0%
phase 2
0%
phase 1
80%

جهت پیوستن به تیم مدلسازی حیوانات کوچک آزمایشگاهی لینک زیر را دنبال کنید:

ثبت نام