Intravital Multi-photon Imaging Group

در گروه امکان سنجی طراحی و ساخت دستگاه IMI با توجه به کاربردهای بسیار این دستگاه در حوزه تصویر برداری پیش بالینی و عدم وجود آن در کشور، تیم به دنبال مطالعه بر روی طراحی آن، موانع موجود و شناخت منابع مورد نیاز می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

گروه امکان سنجی طراحی و ساخت دستگاه IMI
آقای دکتر جلیل جلیلی
(منتور گروه)
  • دکتری مهندسی پزشکی
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دکتر احمدی نوربخش

اعضای گروه امکان سنجی طراحی و ساخت دستگاه IMI

user
وحید جلیلی نماینده گروه
user
هدیه نوریان
user
علی مالکی چگینی
user
فاطمه حاجی فرج تبریزی
user
فاطمه مهدوی
user
زهرا خداکرمی
user
سمیرا کامرانی
user
مصطفی شفائی
user
محمد حسین خراسانی
user
وحید جلیلی

میزان پیشروی گروه در فازها

  • آغاز فعالیت گروه: 28 آذر 1398
  • آغاز فاز اول: 15 آذر 1399
  • پایان فاز اول: 21 مهر 1400
  • آغاز فازدوم: 24 مهر 1400
phase 4
0%
phase 3
0%
phase 2
10%
phase 1
100%

جهت پیوستن به تیم مدلسازی حیوانات کوچک آزمایشگاهی لینک زیر را دنبال کنید:

ثبت نام