Immunulogical Disorders Group

در گروه اختلالات ایمنی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند  PET، SPECT، US، OPTICAL و MRI  برای بیماری های ایمونولوژیک است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه بیماری های ایمونولوژیک استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

گروه اختلالات ایمنی
خانم دکتر زهرا صالحی
(منتور گروه)
  • دکتری ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضوگروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر احمدی نوربخش

اعضای گروه اختلالات ایمنی

user
کوروش دانشورنژاد نماینده وعضوگروه

میزان پیشروی گروه در فازها

  • آغاز فعالیت گروه: 28 آذر 1398
  • آغاز فاز اول: 1 اردیبهشت 1400
  • پایان فاز اول: 20 آبان 1400
phase 4
0%
phase 3
0%
phase 2
0%
phase 1
90%

جهت پیوستن به تیم مدلسازی حیوانات کوچک آزمایشگاهی لینک زیر را دنبال کنید:

ثبت نام