Nano Particles Group

در گروه کاربرد نانوتکنولوژی در تصویربرداری پیش بالینی تیم به دنبال شناسایی و جمع آوری اطلاعات نانو نشانگرهای موجود که در بالین و پیش بالینی در حوزه تشخیص بیماری های مختلف استفاده می شود، و نیز شناسایی کاربرد های مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند US، SPECT، PET، OPTICAL و MRI در این مسیر می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

no-image
خانم دکتر الهام بیدرام
(منتور گروه)
  • دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی ملبورن استرالیا
  • استادیار نانو بیوتکنولوژی، گروه بیومواد، نانوتکنولوژی و مهندسی‌بافت، دانشکده فناوری‌های نوین علوم پزشکی، مرکز تحقیقات بیوسنسور، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر احمدی نوربخش

اعضای گروه کاربرد نانوتکنولوژی در تصویربرداری پیش بالینی

user
فرزانه اسکندری
user
فرزانه قربانی
user
فاطمه ابراهیمی
user
رها زمردی
user
صبا قرقیش

میزان پیشروی گروه در فازها

  • آغاز فعالیت گروه:28 آذر 1398
  • آغاز فاز اول: 15 شهریور 1400
  • پایان فاز اول: 19 آبان 1400
phase 4
0%
phase 3
0%
phase 2
0%
phase 1
100%

جهت پیوستن به تیم مدلسازی حیوانات کوچک آزمایشگاهی لینک زیر را دنبال کنید:

ثبت نام