مزایای عضویت پژوهشگر

 • 1 ارتقای رزومه­های علمی و اجرایی و دریافت رزومه از آزمایشگاه پیش بالینی
 • 2 امکان حمایت مالی و تجهیزاتی از ایده­های برتر که در راستای اولویت های علمی و سیاست های آزمایشگاه پیش بالینی باشند.
 • 3 چاپ پوستر­های علمی برتر در قسمت Poster review ژورنال­های معتبر با حمایت آزمایشگاه پیش بالینی
 • 4 همکاری در تولید محتوای علمی مانند کتاب، مجلات و گاهنامه با درج نام اعضا باشگاه پژوهشگران
 • 5 اطلاع یافتن از برنامه­های مرتبط با حوزه ی پیش بالینی ( با توجه به اینکه تنها آزمایشگاه پیش بالینی در سطح خاورمیانه می باشیم.)
 • 6 بهره مندی از تسهیلات ویژه برای شرکت در رویداد­های TPCF (دریافت سهمیه­ی سالیانه جهت شرکت در رویداد­های آزمایشگاه متناسب با فعالیت­های پژوهشی و اجرایی)
 • 7 اخذ ساعات رایگان استفاده از امکانات آزمایشگاه پیش بالینی متناسب با فعالیت­های پژوهشی و اجرایی
 • 8 چاپ هر نوع مقاله و پوستر مرتبط با باشگاه پژوهشگران با استفاده از Affiliation آزمایشگاه پیش بالینی
 • 9 آشنایی با محققین، شرکت­ها و مراکز تحقیقاتی مختلف از طریق TPCF

پژوهشگران گرامی جهت ثبت نام و ورود به باشگاه پژوهشگران لازم است مراحل زیر را بگذرانند، و پس از ثبت نام می توانند وارد مرحله ارزشیابی باشگاه پژوهشگران شوند.

مراحل ثبت نام

 • 1 ثبت نام در بخش باشگاه پژوهشگران و ورود به سامانه آموزشی آزمایشگاه پیش بالینی از طریق این لینک
 • 2 پرداخت هزینه عضویت و استفاده از محتوای آموزشی
 • 3 ورود به مرحله ارزشیابی باشگاه پژوهشگران
مراحل عضویت