منتورینگ یا هدایتگری یک مشارکت یادگیری و توسعه میان فردی است، که در آن فرد با تجربه‌تر یا دارای تخصص خاص به راهنمایی فردی با تجربه یا دانش کمتر می پردازد. باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه تهران از شما متخصصین گرامی دعوت می نماید، چنانچه در این برنامه هدایتگری مایلید با ما همراه باشید و متخصص در دانش های زیر می باشید، از بخش عضویت مراحل مورد نیاز بگذرانید.

مزایای عضویت مربی

 • 1 کسب عنوان مشاور آزمایشگاه پیش بالینی و استفاده از تسهیلات آزمایشگاه
 • 2 دسترسی به دانشجویان فعال جهت پیشبرد تحقیقات در راستای اهداف باشگاه
 • 3 استفاده از امکانات آزمایشگاه با توجه به میزان فعالیت در تیم علمی مربوطه
 • 4 امکان برگزاری رویداد مرتبط با تصویربرداری
 • 5 چاپ مقالات با نام اساتید واعضای گروه و استفاده از Affiliation آزمایشگاه پیش بالینی
 • 6 عدم فشار دانشگاهی برای چاپ مقالات
 • 7 آموزش دانش های تخصصی درخصوص حوزه پیش بالینی و تصویربرداری

مراحل ثبت نام و ورود مربیان

 • 1 ثبت نام در سایت آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه تهران از طریق این لینک
 • 2 انتخاب سه اولویت علمی مورد علاقه جهت مربیگری
 • 3 بارگذاری رزومه و کامل کردن اطلاعات اولیه (ثبت نام اولیه انجام شده است).
 • 4 بررسی رزومه اساتید ومتخصصین گرامی بوسیله ی تیم علمی باشگاه پژوهشگران
 • 5 برگزاری یک جلسه آشنایی با باشگاه پژوهشگران بوسیله ی دبیر باشگاه و یک مصاحبه حضوری با معاونت علمی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه تهران
 • 6 امضای قرارداد با منتور و ورود منتور به تیم علمی
مراحل عضویت